اخبار حوادث

برای زلزله مهم بعدی آماده‌ایم؟


ایران “یک منطقه پر خطر برای زلزله” است ، اما همیشه یک زمین لرزه قابل توجه نیست. علت وقوع این زمین لرزه ها حرکت و جابجایی چندین صفحه زمین ساختی در کشورمان است. زمین لرزه ها می توانند دیرهنگام رخ دهند و می توانند تأثیر مخربی بر سطح زمین داشته باشند. مرگ زلزله ، به ویژه در ایران ، در طول تاریخ بارها اتفاق افتاده است.

نمایش بیشتر