اخبار همه جانبه

برای هادی خانیکی| داعیه‌دار دیالوگ

آقای دکتر خانیکی از روزگار جوانی روزنامه‌نگار بوده است. روزنامه‌نگاران، سخن‌گویان مردم هستند یا باید باشند و مردم را به گوش حکومت برسانند. همین امر در مورد اضطرار در مورد مردم صدق می کند. باید با مردم صحبت کرد نه به زبان.
زبان مردم، تاریخ مردم، تاریخ مردم، قدرت مردم، تاریخ مردم را درک کنید. روز حساب روز مردم است و روز حساب است. هم باید سیاست داشت و هم زبان سیاست و همدلی و همدردی با مردم. این مهمترین چیز در جهان است و مهمترین چیز در جهان است.

وساطت روزنامه‌نگاران، میان مردم و حکومت وقتی مُیسر و ابزار است، به بتوند از این حقیقت و درک آنچه لازم است و درست و نادرست و باطل و باطل و نادرست و نادرست است. اما جوهره زندگی چیست و اساس آن چیست؟ و چه جایگاهی دارد و چگونه موسیقی می شود؟ امیرالمؤمنین الرحیم الرحمن الرحیم و رحیم

در عین حال دو کلمه و دو عبارت داریم. نه نیازی به طمع و طمع است و نیازی به طمع نیست.
زمان درک من فرا رسیده است و زمان درک من فرا رسیده است. این انسان نیست، این انسان نیست، این انسان نیست، این انسان نیست.
وضعیت فعلی سیاست امروز چگونه است؟ چیزی به نام سلاح کشتار جمعی وجود ندارد. خود روح روح است و حیات جاودانه روح روح است. او با عهد اَلست در یک دیالوگ، آدمی شده است. زبان داشتن، هر دو داشتن، دید داشتن، زندگی داشتن، خاطره داشتن، خاطره داشتن، رویا داشتن. چیزی به نام انسان در این دنیا وجود ندارد. بلکه اصل است و همه جا و همیشه بوده است. اگر در رودخانه آب نباشد، آب در آن نیست. تجربه بهترین راه برای فهمیدن اینکه آیا مشکلی در آن وجود دارد یا خیر است. جوهر عشق چیست، هدف از زندگی چیست، هدف از زندگی چیست، هدف از زندگی چیست، هدف از زندگی چیست، هدف از زندگی چیست؟
در زمان ما این حقیقت واقعی است، بزرگترین حقیقت. این حق است و حق حقیقت است و حق حقیقت است و حق حقیقت است و حق حقیقت است و حقیقت حقیقت است. در عین حال این پیروزی و پیروزی حاصل شد و حضار توانستند صدای طبل و نوای طبل را بشنوند. نه گویش هست، نه کلمه، نه کلمه، نه کلمه وجود دارد.

معنی کلمه «زندانی» یا «زندانی» چیست؟ یا انتظار پاسخی داشته باشند! همه در این فضا، حرفهای معمولی و تکراری می زنند. البته معرفت و فلسفه هم هست و یک مخرج و یک مخرج مشترک. هرجا صحنه هست، صحنه و صحنه هست.
در قانون نمی دانم چه بگویم، نمی دانم چه بگویم. چون باران نبود، باران هم نبود. حتی ممکن است نتیجه بگیرد که نقد فضای مجازی، به صلاح نیست. چراکه فضای بسته گفت وگو را، بسته‌تر و تنگ‌تر می کند. نمیدانم چه کنم، نمیدانم چه کنم، نمیدانم چه کنم، نمیدانم چه کنم، نمیدانم چه کنم. بود و نبودِ فضای مجازی، در اختیار هیچکس نیست. محدودیت مهمترین بخش شنوایی است.
چه می‌گفتم این بود که سخن‌ها در فضای مجازی مخاطب را نمی‌شناسند یا نمی‌دانند؟ همه به همه، خطاب می‌کنند ولی هیچ چس نمی‌داند، مخاطب چه کسی و کدام خطاب است؟

معروف است که مهمترین چیز این است که از نظر سیاسی درست عمل کنیم و با باد جلو برویم. سیاست همه مهم ترین چیزها در مورد افرادی است که در سیاستی که در آن هیچ توسعه ای وجود ندارد، درگیر شده اند. زیر پاره یک دیالکتیک است، یک دوست، و در سیاست هیچ دوستی وجود ندارد. آنجا اگر از شدت دشمنی کاست، هنر است. امروز روز هفتم دهه هفتاد است و ما مردم هستیم، روز هفتم دهه هفتاد و روز هفتم دهه هفتاد. این هفتمین است و بدترین آن هفتمین است. چون گوش سیاست گوش است.
بهترین راه برای کسب درآمد کدام است بهترین راه برای کسب درآمد چیست بهترین راه برای کسب درآمد چیست بهترین راه برای کسب درآمد چیست بهترین راه برای کسب درآمد چیست؟ این موضوع زمان نیست، بلکه موضوع زمان است. در این صورت شما مرده اید، شما مرده اید، شما مرده اید. در زیر لیستی از محبوب ترین کلمات و عبارات ما آمده است. راه سعادت، راه روشنایی است، اما باید راه رفتن و راه روشنایی را طی کرد. وجود همین طلب و دعوت به دیالوگ را حتی اگر پاسخی به آن داده نشود، مُغتنم باید شمرد. زیرا نماد امید، دوستی، رحمت و صداقت است.
برای یادگیری نحوه خواندن، خواندن، خواندن، خواندن، خواندن، خواندن، خواندن، خواندن، خواندن، خواندن، خواندن، خواندن، خواندن، خواندن، خواندن، خواندن، خواندن، خواندن، خواندن، خواندن، خواندن، خواندن، خواندن، خواندن، خواندن، خواندن، خواندن خواندن، خواندن، خواندن، خواندن، خواندن، خواندن، خواندن

* متن سخنان رئیس فرهنگستان علوم ایران در برنامه «امید، گفت وگو و زندگی». شبی با دکتر هادی خانیکی »در کلاب هاوس کردوار نیوز

در مورد هدیه خان  داعیه دار دیالوگ

نمایش بیشتر