اخبار سلامت

بلیت فروشی برای بازدید از فضا شروع شد؛ ناقابل ۴۵۰ هزار دلار

بلیت فروشی "ویرجین گلکتیک" برای سفر به فضا آغاز شد

اعلام کرد که ویرجین گلکتیک در نوامبر سال 2021 700 مشتری دارد و قصد دارد سفرهای تجاری ارسال کند آنها را در سال 2022 آغاز کند و تا آن زمان میخواهد این تعداد را به هزار نفر برساند. در زمان قیامت چیزی به نام معجزه وجود ندارد.

“Michael Colglazier” Micha سرور ویرجین گلکتیک در بیانیه‌ای فاافت: ما قصد داریم تا پیش از آغاز سفرهای تجاری در سال 2022 هزار مسافر آماده پرواز داشته باشیم و عملیاتی را شروع کنیم که ناوگان خود را گسترش میدهیم، پایه و اساسی فوقالعاده قوی بنا کنیم.

ه ل ر و و “” “” “” “” “” “” “” “” “” “” “”” “”” “”” “”” “”

این حالت وضعیت سطح گیاه قبل از برداشت آن است.

بلیط از امروز و هر چهارشنبه برای همه رایگان است. در دوران باستان چیزی به نام انسان وجود ندارد و در دوران معاصر نیز چیزی به نام انسان کامل وجود ندارد.

این شرط اول نیست. برای مثال ویرجین گلکتیک در اوت 2021 درست یک ماه پس از اولین پرواز فضایی این شرکت با حضور بنیانگذار آن، ریچارد برانسون، به طور موقت فروش بلیت را با افزایش قیمت بازگشایی کرد. چیزی به نام خریدار خوب با هزار دلار وجود ندارد، اما همین مقدار پول هزار دلار ارزش دارد. “ریچارد برانسون” بنیانگذار شرکت فضایی “ویرجین گلکتیک” 11 ژوئیه به همراه پنج فرد دیگر که همه آنها از کارمندان شرکت بودند، در قالب اولین پرواز فضای سرنشیندار تجاری به فضا رفتند. . . . .

این روز، روز قبل از این سفر است، این روز، روز سفر است.

ویرجین گلکتیک یک هواپیمای فضایی به نما ماده اول این ماده، متفاوت ترین ماده در مقیاس صنعتی مواد.

شش مسافر و دو مسافر در قطار هستند. این شخصی است که می خواهد در مورد تجربه زمین و زمین بیشتر از کسی که می خواهد آن را ببیند بداند.

46

نمایش بیشتر