اخبار فرهنگی

به بهانه آغاز دروس عمومی آیت الله جوادی آملی

حوزه |شیعه |علم

به گزارش «مبلغ» – دکتر یحیی جهانگیری سهروردی در یادداشتی به بهانه آغاز جلسه درس خارج فقه آیت الله العظمی جوادی آملی پس از چهار سال در مسجد اعظم قم، نوشت: کجای دنیا می توان یافت، استادی در آستان صد سالگی اش، هنوز کرسی درس داشته باشد و محاضرات علمی اش را حضوری ارائه نمایند! این نقطه تمایز و البته امتیاز ممتاز حوزه های شیعی است که بسان اش را نمیتوان در هیچ آکادمی دنیا پیدا کرد.
در این ساحت، ما فقط برنده نیستیم که اساسا هیچ کس توان رقیب شدگی با ما را ندارد.
یادم هست یک پروفسور خارجی از درس خارج یکی از آیات عظام در ده سال پیش دیدن کرد. حجم و حضور با شکوه طلاب او را شگفت زده کرده، او بیش از آنکه از محتوا بپرسد که استاد چه می گوید؟ از شکل این کلاسداری پرسید؟
پرسید: چگونه این همه جمعیت، حضور غیاب می شوند؟ گفتم اینها با عشق می آیند نه با تعهد.
تا اینکه نزدیک کرسی استاد شد، و محاسن سپید مدرس دروس را که دید، تعجبش، افزون تر گشت و پرسید: مگر می شود در این عمر باز هم تدریس کرد؟
حوزه های ما نه فقط در محتوا که حتی در فرم هم شگفتی سازند، و جهان را مبهوت می کنند. البته اگر دنیا بشناسدش و یا به تعبیر دیگر به دنیا بشناسانیم شان. همیشه گفتم اینها سرمایه های انحصاری حوزه های علمیه شیعه است که باید برای دنیا برندش کرد. حوزه ای طلبه اش، فارغ التحصیلی ندارد و استادش، بازنشستگی. اینجا علم را از مهد می جویند تا لحد.
چه خوش است در صد سالگی حوزه، این سرمایه ها به دنیا معرفی شود. سرمایه شکل در کنار محتوا؛ سرمایه بی نظیر و بی رقیب در جهان.

نمایش بیشتر

کارگروه خبری فرهنگ و هنر

با کلماتم، ابتکار هنری را به وجود می‌آورم و جذابیت زندگی را در آن تقدیم می‌کنم.