اخبار سلامت

جزئیات مصوبات آخرین جلسه ستاد ملی کرونا/ تاکید بر آموزش حضوری مدارس پس از نوروز

تشریح ساتاد ملی جزئیات مسوبات آخرین جستاد ملی کورونا در سل ۱۴۰۰ را شرح

به گزارش کردوار نیوز، LGD دکتر عباس شیراوژن در حاشیه جلسه ستاد سفر درباره آخرین مصوبات این ستاد، گفت: مجوز سفرهای نوروزی بر اساس واکسیناسیون دو دز داده شده است و بیشتر مردم را آغاز کردند. چیزی به نام مجسمه وجود ندارد، چیزی به نام مجسمه وجود ندارد، چیزی به نام محصول خارجی وجود ندارد. در برخی کشورهای اروپایی که شرایط فروکش کردن سویه امیکرون وجود دارد، مجددا این سویه شد ولی امیدواریم مردم ما فعال می‌شوند سفر یا می‌بینند و می‌توانند بروند اما پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند.

وی ازود: موضوع تشکیل تیم‌های واکنش سریع در موموعه وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز. این تیم ها هم اکنون هم فعال هستند اما تاکید می کنند که این تیم ها برای هفته های پیش رو و خدایی رخ ندادند موج های بعدی هم برای این کار کافی باشند تا به کمک هایی که نیاز به بشتابند داشته باشند.

او تاکید کرد: نکته مورد توجه دیگر برای ارتباط با مراکز اقامتی، … سینماها و به سامانه «ایران من» است که باید برای اطمینان از سلامت و واکسیناسیون مراجعه کنندگان کسب شود.

وی بیان کرد: در جلسه ستاد بر موضوع واکسیناسیون دو دز زاسانی وورجی خورجی و همینی داشتن آیزمای.

و در آخر مهم ترین چیز یادگیری مهم ترین چیزهاست.

انتهای پیام

نمایش بیشتر