اخبار استانی

دانشگاه آزاد اسلامی منشأ تحولات عمیق در حوزه تولید دانش

خبرگزاری آنا از تهران گزارش داد که سید محمد بطحایی ، معاون آموزش مهارت ها و رئیس سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی و فرشته حشمتیان ، رئیس سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی تهران از این واحد بازدید کردند.

در این بازدید معاون آموزشی مهارت و رئیس سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی گفت: “این آموزش با چالش عجیبی روبرو شد که توسط کرونا شدت گرفت.”

آموزش |حوزه |دانشگاه

بطحایی گفت: امروز مختصات م componentsلفه های آموزش تغییر کرده است و ما با سیستم هایی روبرو هستیم که در حوزه بین المللی مشکلی بسیار جدی را برای آموزش به وجود می آورند.

دانشگاه آزاد اسلامی به زمینه جهش هایی تبدیل شده است

وی یادآور شد: کسب درآمد از بنگاه های اقتصادی موجود با ارائه راهکارهایی به غیر از روش های موجود ضروری است.

آموزش |حوزه |دانشگاه

رئیس آموزش مهارت و رئیس سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی گفت: ما باید فرصت های دانشگاه آزاد اسلامی را بستری برای جهش در این دانشگاه قرار دهیم.

آموزش |حوزه |دانشگاه

بطحایی گفت: “من امیدوارم که دانشگاه آزاد اسلامی منبع تحول عمیقی در زمینه تولید دانش و آموزش عالی در کشور باشد.”

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم نیز گفت: آزمایشگاه های این دانشگاه دارای بهترین تجهیزات آزمایشگاهی هستند که می توانند در زمینه قیر و آسفالت مجوز استاندارد بگیرند اما متأسفانه از این تجهیزات به درستی استفاده نشده است.

سید عبدالله میرقیاسی یادآور شد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم ممکن است بهترین فرصت را برای کسب درآمد غیرشهری داشته باشد ، فرصت های این دانشگاه به دلیل سهل انگاری مسئولان شهر از بین می رود.

انتهای پیام / 4078 /

نمایش بیشتر