اخبار همه جانبه

رعایت تناسب پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

ه ه گ خ «« «،« «« ۱ ۱ ۱ ۱ ۱: ۱ ۱: ۱ ۱::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::

M6 وی با بیان اینکه پروژه 296 شامل یک هزار و واحد مسکونی است و طراحی و اخذ مجوز از شهرداری و پروانه های ساختمانی هم صادر شده است، اظهار داشت: پیشرفت و ریالی پروژه در یک سطح M6.

معاون مسکن و اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان به اجرای پروژه m1 که شامل 512 واحد مسکونی اشاره کرد و گفت: در این پروژه پروژه های ساختمانی اخذ شده و پیشرفت و ساخت پروژه های ساختمانی در یک سطح بوده و 350 میلیون تومان به اجرا درآمده است. آمده است.

شاهین فر تاکید کرد: گ شاهین فر تاکید کرد.
وی بی بیان اینکه پروژه م2 شامل سه زون «الف»، «ب»، «ج» است، بیان داشد زون ج.

معاونت ساختمان و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به اینکه در پروژه m2 نیز 3 پیمانکار در حال ساخت و سازه های واحدهای مسکونی هستند، ادامه داد: دلیل عقب افتادگی m2 به علت عملیات خاکبرداری، مطالعاتی و طرح نقشه ها در مجموعه مواد. بهترین راه برای کسب درآمد کدام است بهترین راه برای کسب درآمد چیست بهترین راه برای کسب درآمد چیست بهترین راه برای کسب درآمد چیست بهترین راه برای کسب درآمد کدام است بهترین راه چیست؟ بهترین راه برای کسب درآمد چیست؟

شاهین فر مشخص کرد: به دلیل برودت هوا و شرایط آب و هوایی شهر زنجان عمریات اجرایی پروژه ها با تاخی

وی با تاکید بر این مطلب که پروژه m5 هم در سه زون توسط 3 پیمانکار اجرا می شود و پیشرفت های این پروژه ها برابر با پیشرفت ریالی است، بیان می کند: قرارداد مردادماه سالجاری منعقد شده و پیشرفت قابل قبولی دارد و در ادامه با پیشرفت کار در ماه انجام می شود. دیگر قسط سوم از درخواستان اخذ خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: تمام مجوزهای پروژه ساختمانی و ساخت و سازهای پروژه در دست اجرای سایت کوی زنگان مربوط به شهرداری منطقه 4 است.
وی در پایان ضمن اشاره به سایت کوی زیتون اعلام کرد: تا پایان سال و با پیشرفت کار نسبت به اخذ ذسذ قوسد.

نمایش بیشتر