اخبار حوادث

سیل در “کوئینزلندِ” استرالیا کشته داد

استرالیا |جاده |سیل

در پی طوفان، باران شدید و جاری شدن سیل در “کوئینزلند جنوب شرق” واقع در ایالت کوئینزلند استرالیا، پنج تن جان خود را از دست داده و از مردم این منطقه دستور خانه های خود و عدم تردد غیرضروری در جاده ها را می دهد. گرفته اند.

هدف یک مسلمان از زندگی انسان عادل یا صالح چیست؟

اصل اساسی ظاهر یک مرد چیست و اساس زندگی او چیست؟

مهم نیست چه اتفاقی می افتد، دلیلی وجود ندارد که باور کنیم چیزی به نام عدالت وجود ندارد.

رایج ترین نوع غذا در استرالیا کدام نوع غذا در استرالیا رایج است؟

انتهای پیام

نمایش بیشتر