اخبار همه جانبه

عقلای قوم حواسشان به روزهای آینده هست؟

دیپلماسی |ذهن |مذاکره

ما از دیرباز به برگزاری مذاکرات هسته‌ای در جاهای مختلف عادت کرده‌ایم و هر بار که کلمه مذاکره را می‌شنویم، اجماع عمومی در کشور وجود دارد، از آرزوی افراد مختلف برای بهبود اوضاع تا افق‌های دوردست ثبات و صلح. درون مهند ما می کرزد

از سوی دیگر، هر بار که با بی نتیجه ماندن مذاکرات مواجه می شویم، رگبار حوادثی در ذهن مردم کوچه و بازار رخ می دهد که برخی تلخ و برخی شیرین، اما به هر حال. موضوع مذاکرات هسته ای رد ممنوعیت سیاسی است چه شد

در چنین شرایطی آنچه مهم است خود مذاکرات، مکان یا عنوان این مذاکرات نیست، بلکه نتیجه و دستاوردی است که به آن دیپلماسی هنری نیز می گویند و از این رو برای عموم مردم خسته از مشکلات. از زندگی، نتایج مذاکرات مهمتر از هر چیز دیگری است، با آن رویاها و امیدهای خود را بسازید و در چنین فضایی نقش مردان بزرگ در عرصه تصمیم گیری برای ایجاد صلح بسیار تعیین کننده است. و امید.

از سوی دیگر، برخی ملاحظات سیاسی می تواند برای پایان گفتگو مفید باشد، زیرا دیپلمات ها می توانند با حفظ منافع ملی و گرفتن امتیازات لازم، از ابزارهای مختلفی برای مدیریت رقبای خود استفاده کنند که در نهایت احساس پیروزی را به همراه خواهد داشت. طرح ها و نقشه های متعدد. حضور در میز مذاکره می تواند مکالمه را از نقطه انجماد به نقطه جوش برساند.

اما در شرایطی که خاورمیانه به محل گذار در نقاط مختلف جهان تبدیل شده است و هیئت های مختلفی با برنامه های خاص خود برای اجرای برنامه های خود وارد منطقه می شوند، به نظر می رسد هر بازیگر باهوشی باید سبد امتیازات خود را در این زمینه محاسبه کند. تا از بازی سخت دیپلماتیک کنونی پرهیز شود، به عقب بازنگشت و به عبارتی با فعال سازی رایزنی و دیپلماسی می توان در چنین شرایطی رضایت مسئولان و تصمیم گیران را جلب کرد.

حالا سفر باید تمام شود و پوتین به منطقه بیاید و جاهای دیگر هم قصد سفر دارند در چنین شرایط خطرناکی هر واحد سیاسی باید منافع خود را در اولویت قرار دهد اما تجربه چندین ماهه مذاکرات به ما می گوید. دولت متمم سیزدهم متفاوت است، این بار نمی تواند به هدف خود برسد و لذا این بر عهده مردم عاقل است که اگر برنامه ای برای احیای معامله یا لغو تحریم ها یا هر عنوان دیگری وجود دارد، آن را حفظ نکنند. دست ها تا بتوان از فرصت ها استفاده کرد و علاوه بر این، تاریخ معلم خوبی برای افرادی است که از موقعیت استفاده نکردند.

نمایش بیشتر