اخبار همه جانبه

مصوبه ای که توسط شورای شهر همدان تصویب شده است توسط کمیته انطباق فرمانداری به تصویب رسیده است – اخبار پاییز رسانه های ایران و جهان

خبرنگار پاییز کامران باغان روز شنبه اظهار داشت: پس از اولین جلسه جلسه شورای اداری شورای شهر همدان در روز شنبه ، ثبت نام و نظارت انجام شد.

رئیس شورای شهر حمانا از طرف خود گفت: تصویب 8 درصدی شورای شهر حمانا در شورای مدیریت تصویب شده است. از بخش ما چند منطقه بالا هستیم.

خوشبختانه این ویروس در آغاز بحران جهانی قرار داشت کرونابلافاصله جلسات شورای شهر حمانا از طریق ویدئو کنفرانس و توسط اعضای شورایی که اعضای شورا در آن حضور داشتند ، با استفاده از سیستم برنامه برگزار شد.

رئیس افزود: “طبق ماده 103 قانون اساسی ، کلیه دستگاههای اجرایی باید با شورای شهر همدان همکاری نزدیکی داشته باشند و در قبال این نهاد عمومی پاسخگو باشند.”

معاون شورای شهر همدان از طرف خود گفت: شورای شهر حمدان تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات شهر ، شهروندان و شهرداری ها انجام داده است ، حتی اگر این عضو شورا کافی نباشد.

حمید بمی نیجیت اضافه کرد: دفتر کمیسیون های ویژه مجلس در هنگام ارائه ایده های جدید و قوی باید تحرک بیشتری در جلسات مجلس فراهم کند و باید در نقش رنگ ها بیش از پیش بازی کند.

وی افزود: ما شورای شهر هامان را با شهرهای همسایه مقایسه نمی کنیم ؛ بلکه باید آن را با سایر شهرهای بزرگ مانند مشهد ، Ifahan و تهران مقایسه کرد. گفت

نمایش بیشتر