کدام کشور‌ها کاهش جمعیت را تجربه خواهند کرد؟


بر اساس آمار منتشر شده، جمعیت چین برای اولین بار در بیش از ۶ دهه کاهش یافت اما این کاهش جمعیت تنها مربوط به چین نیست. اگر پیش‌بینی‌های منتشر شده سازمان ملل که در جولای گذشته برای سال ۲۱۰۰ درست باشد، بسیاری از کشورها به ویژه در اروپا و آسیا در دهه‌های آینده شاهد کاهش جمعیت خواهیم بود و در برخی دیگر، جمعیت در حال کاهش است.

خروج از نسخه موبایل