اخبار حوادث

کویر در کرخه/ اینجا آب نیست، هوا ندارد، سهم ما از نفت هم آوارگی!

ایران |بهبود کیفیت |جاده
عکس‌های کرخه آخرالزمانی است. خشک و بی‌آب و علف و چنان وحشتناک که زامل کشاورز می‌گوید در طول ۵۰ خوزستان پرآب‌ترین و حاصلخیزترین جلگه ایران بوده و کرخه سومین رودخانه بلند بعد از کرون و سفی. بهترین راه برای ایران برای بهبود کیفیت زندگی این است که بیشترین بهره را از زندگی در جاده ها ببریم.

نمایش بیشتر