آموزش صفر تا صد تریدر شدن

  • اقتصادیآموزش صفر تا صد تریدر شدن

    برای تریدر شدن از کجا شروع کنیم

    شروع بکار با پیش زمینه کم انواع نمودار در بازار فارکس: در تمام زمینه ها قبل از بدست آوردن مهارت لازم، تمام افراد با پیش زمینه اندک شروع می‌کنند. سرنخ هایی که در ابتدا توسط افراد دیگر به آنها داده می شود یا با دنبال کردن اخبار ها در این زمینه بدست می آورند، می تواند زمینه را برای شروع کارشان فراهم کند. حتی اگر استعداد تریدر شدن درون افراد وجود داشته باشد این استعداد هنگام شروع بکار خود را نشان نداده و کارایی خاصی نخواهد داشت. تمام کسانی که در حال حاضر تریدر های موفقی هستند ابتدای مسیر با استفاده از همین سرنخ ها شروع کردند و گام های اول را برداشتند. اگر از تمام این افراد سوال شود که از ابتدای مسیر در مورد همه‌ی جزئیات اطلاعات کافی داشته اند و قطع به یقین می دانستند چه کاری انجام می دهند همه یک پاسخ خواهند داد: خیر. همه آنها تنها در مورد هزینه و سودی که قرار بود به آن دست پیدا کنند اطلاع داشتند. تریدرها با توجه به ارزهای موجود که می‌دانستند ممکن است به آنها سود برساند، ترید های خود را انجام می دادند. ولی در همان ابتدا پس از هر ترید پول خود را از …