خرید جک هیدرولیک

  • اقتصادیخرید جک هیدرولیک

    انرپک Enerpac جک هیدرولیک

    اینترکولر ( اینترکولر یا مبدل هوا/هوا مبدل هوا/آب ) وسیله ای است برای خنک کردن هوای خروجی از کمپرسور و تجهیز موتورهای احتراقی و انفجاری سوپرشارژ . اصل نمودار PV تراکم های آدیاباتیک و ایزوترمال نمودار Clapeyron فشرده سازی های مختلف P1 → P2 در یک سیستم باز. خنک‌سازی دو مرحله‌ای (نقشه آبی) کار مفیدی را که به هوا تحویل می‌شود کاهش می‌دهد: این فرآیند کارآمدتر انرژی است و به فشرده‌سازی ایده‌آل همدما نزدیک می‌شود ، اما بازده انرژی کمتر است 1 . اینترکولر کارایی تراکم مورد نیاز برای تولید هوای فشرده را با خنک کردن هوای گرم شده در طول تراکم آن بهبود می‌بخشد، که اثر منبسط شدن آن را دارد که بازدهی فشرده‌سازی را خنثی می‌کند 1 . استفاده وسیله نقلیه زمینی در یک وسیله نقلیه موتوری ، فشردگی هوای ورودی توسط توربوشارژر (یا کمپرسور مکانیکی در صورت لزوم) باعث گرم شدن آن می شود که این امر باعث کاهش چگالی آن و در نتیجه تا حدی اثر مفید پرخوری می شود. 2 . برای اینترکولر کاهش دمای هوای فشرده وارد شده به موتور و افزایش چگالی آن استفاده می شود 3 . به طور کلی یک رادیاتور است که توسط هوای فشرده شده توسط توربوشارژر عبور می …