اخبار استانی

اجرای بیش ۳۸۴ پروژه آب و خاک از محل اعتبارات ملی و استانی در سال ۱۴۰۱ در استان سمنان

استان سمنان |حوزه |علمی

به گزارش خبرگزاری کردوار نیوز استان سمنان، حسین شاهینی با اشاره به اقدامات و عملکرد مدیریت آب و خاک استان سمنان از حل اعتبارات سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: اجرای بیش ۳۸۴ پروژه آب و خاک از محل اعتبارات ملی و استانی از اقدامات این مدیریت بوده است.

️وی با اشاره به تهیه و تکمیل اطلاعات مکانی و توصیفی پروژه‌های آب و خاک استان در محیط GIS گفت: این مهم در سطح بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ پروژه اجرایی شده است.

️مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اقدامات این سازمان در راستای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی گفت:در راستای سند سازگاری با کم آبی گفت: تا کنون با اجرای پروژه‌های فنی و زیربنایی در سطح استان به میزان ۱۹/۵۴ میلیون متر مکعب مدیریت مصرف آب صورت پذیرفته است .

️وی با بیان اینکه اعتبارات مصوب طرح‌های امور فنی و زیربنایی در سالجاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است گفت: اعتبارات مصوب استانی طرح‌های امور فنی و زیربنایی در سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۲ درصد افزایش داشته است.

️مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت آب و خاک گفت: تشکیل کارگروه‌های تخصصی پیگیری بهره‌برداری از طرح‌های اجرا شده در سنوات گذشته در سطح استان و شهرستان‌های تابعه از دیگر اقدامات انجام شده است.

️شاهینی با اشاره به ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی با هدف ارتقای توانمندی کارکنان گفت: دوره‌های آموزشی، تخصصی برای همکاران و بهره‌برداران با هدف افزایش توانمندی علمی و بهره‌برداری بهینه از طرح‌های اجرا شده به صورت مستمر در دستور کار است.

۴۶

نمایش بیشتر