اخبار ورزشی

از نگاه حل مسئله‌ دانشگاه آزاد تا لزوم تعامل پژوهشگران با صنعت

به گزارش خبرنگار گروه استان های خبرگزاری آنا از بیرجند، لاله ملکنیا مدیرکل کانون های دانشگاه، صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی و سیدحسن هاشمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان نوبی از کارخانه های مختلف کویرتایر بیرجند بازدید و بازدید با مدیرکل کارخانه شمس آبادی، مسئولان و متخصصان این شرکت. بزرگ تولیدی دیدار و گفت وگو کردند.


بیشتر بخوانید:

پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی و اداره کل صنعت خراسان‌جنوبی

نقش مسئول پژوهشی برای تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت


هاشمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسانجنوبی در این نشست اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی خراسانجنوبی ساختمان، امکانات و توانمندی های قابل توجهی که در خدمت صنعت و توسعه استان است.

مدیرکل کانونهای دانشگاه، صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی هم عنوان کرد: با نگاه مثبت دکتر طهرانچی گامهای اساسی برای حرکت به سمت دانشگاه کارآفرینی و حل مسائل برداشته شده و این فرصت ارزشمندی برای جوانان است که فناوری و مهارتآموزی را در کنار آموزش دنبال کنند.

بهترین راه برای زندگی بهتر اسلام، آموختن بهترین راه برای مسلمان بودن است. دانشگاه و صنعت نه نیازی به کمک خواستن است و نه نیازی به نصیحت و کمک خواستن نیست.

از حل مسائل دانشگاه آزاد تا نگاه مجدد پژوهشگران با صنعت

وی اشاره کرد: دانشگاه آزاد اسلامی از جزیره های درآمده و به یک شبکه جامع، قوی و یکپارچه آزمایشگاهی کارگاهی تبدیل شده و این وضعیت را نشان می دهد، نیروی انسانی آزمایشگاهی ساختاری و تجهیزاتی در هیچ یک از دانشگاه های سراسری به اندازه دانشگاه آزاد اسلامی وجود ندارد.

مدیرکل کانونهای دانشگاه، صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسانجنوبی می تواند در زمینه های گوناگون کمک کند شرکت کویر تایر کند، متذکر شد: دانشگاه آزاد اسلامی با ظرفیت 40 واحد دانشگاهی و 22 عضو هزار هیئت علمی که ویژگی ها هدف از نظرسنجی چیست، مرکز خدمات در کجا قرار دارد و مرکز تحقیقاتی برای نظرسنجی چیست؟

مدیر کارخانه هم در این نشست با بررسی خرسندی از صنعت فناوری نوین دانشگاه آزاد اسلامی به بیان کرد: شرکت کویرتایر همه نیازهای فناوری خود را به صورت فراخوان اعلام می کند.

شمسابادی بیان کرد: در برنامه‌ریزی و جدید دانشگاه آزاد اسلامی اعتماد صنعت جلب می‌شود.

وی تبیین کرد: شرکت کویرتایر در سه زمینه تشخیص اولیه، تست قطعات مکانیکی، پردازش ها و ساخت می تواند از استادان و پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی استفاده کند.

انتهای پیام / ۴۰۷۸/۴۰۶۲ /

نمایش بیشتر