اقتصادی

تدوین و تأیید سوگندنامه پزشکی ایرانی

دبیر کمیته اخلاق پزشکی نظام پزشکی در پاسخ به آنا اعلام کرد:

تدوین و تأیید سوگندنامه پزشکی ایرانی

دبیر کمیته اخلاق پزشکی نظام پزشکی با اشاره به تدوین سوگندنامه ایرانی پزشکی از مکاتبه با وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی برای جایگزینی آنها با سوگندنامه فعلی خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه سلامت خبرگزاری علم و فن‌آوری آنا، سعید بیرودیان دبیر کمیته اخلاق پزشکی نظام پزشکی  در نشست خبری دهمین گنگره اخلاق پزشکی با تاکید بر ممنوع بودن تخلفات اخلاق پزشکی، گفت: در سال‌های اخیر بیش از ۴۰ پرونده شکایت در زمینه اخلاق‌پزشکی تشکیل شده که عمده آنها مرتبط با مسائل انتظامی و روابط بین پزشک و بیمار مربوط است.

او در ادامه با بیان اینکه از سال ۹۸، کمیسیون اخلاق پزشکی تشکیل شده است، گفت: پس از تصویب این کمیسیون، شکایاتی که از طرف هیئت انتظامی ارجاع داده می‌شود مورد بررسی قرار می‌گیرد.در حال حاضر حدود ۴ پرونده درباره اخلاق پزشکی در جریان است.

رئیس هیات‌مدیره انجمن علمی اخلاق پزشکی ایران یادآور شد: موضوع تاثیر رعایت اخلاق حرفه‌ای در بخش دولتی به راه افتاده است به نحوی که فعالیت‌های ترویجی اخلاق حرفه‌ای در میان متخصصان از وضعیت مناسبی برخوردار است.

بیرودیان با اشاره به ابلاغیه وزارت بهداشت در خصوص رعایت پوشش حرفه‌ای زنان کادر درمان گفت: موضوع پوشش حرفه‌ای نیز در راهنمای اخلاق حرفه‌ای لحاظ شده است. تمام مسائلی که می‌تواند موجب زیان برای بیماران شود در مصوبه پوشش حرفه‌ای لحاظ شده است. مسائلی مانند حجاب در مصوبه پوشش حرفه‌ای لحاظ شده است.

وی در پاسخ به آنا در رابطه با سرنوشت سوگندنامه پزشکی ایرانی نیز اظهارکرد: سوگند نامه پزشکی ایرانی تدوین شده و از  شورای عالی سازمان نظام پزشکی نیز مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین مکاتباتی با وزارت بهداشت به منظور جایگزینی آن به جای سوگندنامه فعلی انجام شده است.

نمایش بیشتر