اقتصادیکسب و کار ایرانی

حکم بازی تخته نرد چیست؟

 نظر آیت الله سیستانی در مورد شطرنج و تخته نرد :

سؤال: بازى کردن با شطرنج و نرد بدون برد و باخت چه حکمى دارد و کلا اگر عرف جامعه وسیله اى را آلت قمار نداند کافى است یا در تشخیص آلت قمار نظر مرجع تقلید شرط است؟

پاسخ: بازى با شطرنج و تخته نرد گرچه بدون برد و باخت هم باشد حرام است و همچنین بازى با آلاتى که در عرف محل از آلات قمار شمرده شود چنانچه بدون برد و باخت باشد بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
**

سئوال: حکم بازی با شطرنج و تخته نرد چیست؟
جواب: بازی با آلات قمار مثل شطرنج و پاسور مطلقا” حرام است ؛ یعنی ، چه با برد و باخت و چه بدون آن و حکم با عملکرد افراد یاگروه ها عوض نمی شود، ( استفتا از دفتر آیت الله سید یوسف مدنی تبریزی ).
**

سئوال: استفاده از آلات قمار به قصد بازی و سرگرمی بدون شرط بندی چه حکمی دارد؟

جواب: بازی با آلات قمار مطلقا” ( یعنی چه برد یا باخت در کار باشد یا نباشد ) حرام است ولی شطرنج و پاسور اگر در عرف متدین جامعه از آلت قمار بودن خارج شده باشد و برد و باختی هم در کار نباشد اشکال ندارد، ( جامع المسایل آیت الله فاضل ، ج ۱، س ۹۵۱ و ۹۵۲ ).

**

سئوال: اگر کسی یکی از آلات قمار مانند تخته نرد را به ما هدیه داد آیا می شود آن را به عنوان یادگاری نگهداشت؟
جواب: باید عین آن را از بین ببرد ولو با شکستن باشد .

**
بازی با وسایل سرگرمی از جمله پاسور چه حکمی دارد؟آیا بازی با آنها برای سرگرمی و بدوم شرط بندی جایز است؟
جواب: بازی با چیزی که عرفا از آلات قمار محسوب می شود، مطلقا حرام است هر چند برای سرگرمی و بدون شرطبندی باشد .( اجوبه الاستفتاات ، ج ۲، ص ۱۶، تهران : انتشارات بین المللی الهدی ، چ اول ، ۱۳۸۰ )

**

حکم بازی با شطرنج و تخته نرد بدون شرط برد و باخت چیست؟
جواب: حرام بودن بازی با تخته نرد و ورق مورد اتفاق مراجع بوده و منوط به برد یا باخت نیست .

فتوای آیت الله بهجت:

بازی کردن با آلات قمار از قبیل نرد، پاسور، شطرنج، با برد و باخت حرام قطعی است و بدون برد و باخت احتیاط در ترک است و در شطرنج احتیاط اشد است.

آیه الله گلپایگانی (ره) :

بازی کردن با آلات قمار مثل نرد , شطرنج , و پاسور حرام است اگر چه قصد برد و باخت در کار نباشد.  مجمع المسائل صفحه ۱۱ سوال ۲ ( احکام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعی آنان , صفحه ۱۴۰ )

آیت الله سیستانی :

بازی با شطرنج مطلقا حرام است.  مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید صفحه ۱۸۹

آیت الله صافی گلپایگانی :

بازی با شطرنج مطلقا حرام است. مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید صفحه ۱۹۰

منبع: شیعه نیوز

ستاره | سرویس مذهبی حکم بازی شطرنج، پاسور و تخته نرد بدون شرط برد و باخت از جمله سوالاتی است که برای خیلی از ما پیش آمده است. حرام بودن بازی با تخته نرد و ورق مورد اتفاق مراجع بوده و منوط به برد یا باخت نیست. از نظر علما، بازی با چیزی كه عرفا از آلات قمار محسوب می شود، مطلقا حرام است هر چند برای سرگرمی و بدون شرط بندی باشد.

آیت الله سیستانی

بازى با شطرنج گرچه بدون برد و باخت هم باشد حرام است و همچنين بازى با آلاتى كه در عرف محل از آلات قمار شمرده شود چنانچه بدون برد و باخت باشد بنابر احتياط واجب جايز نيست.

بازی با شطرنج به وسیله دستگاه کامپیوتر در صورتی که هر دو طرف بازی، دستگاه باشند حرام می باشند و بنابر احتیاط واجب اگر یک طرف بازی شخص و طرف دیگر دستگاه کامپیوتر باشد باز چنان بازی، ترک شود.

آیت الله خامنه ای:

بازی با آلات قمار بدون برد و باخت هم حرام است و بازی شطرنج اگر آلت قمار نباشد، بدون برد و باخت اشکال ندارد. در مجموع بازی با چیزی که عرفاً از آلات قمار محسوب می شود، مطلقا حرام است هر چند برای سرگرمی و بدون شرط بندی باشد.

آیت الله تبریزی:

بازی با آلات قمار چه با برد و باخت باشد یا بدون آن جایز نیست و شطرنج نیز تا وقتی که محرز نشود از آلت قمار بودن خارج شده به طوری که در هیچ مجتمعی قمار با آن متعارف نباشد بازی با آن چه با برد و باخت مالی باشد یا بدون آن جایز نیست.

بازی با آلات قمار چه با برد و باخت مالی باشد یا بدون آن جایز نیست، چه شخص با شخص دیگر بازی کند یا با کامپیوتر آن بازی را انجام دهد.

آیت الله مکارم شیرازی:

اگر شطرنج در عرف عام از صورت قمار خارج شده باشد و به عنوان ورزش شناخته شد مانعی ندارد و بازی با پاسور بدون برد و باخت نیز اشکال دارد.

آیت الله نوری همدانی

شطرنج در صورتی که از آلات قمار بودن خارج شده و فقط به عنوان یک ورزش فکری بکار گرفته شود اشکال ندارد.

آیت الله وحید خراسانی

بازی با آلات قمار بدون برد و باخت بنابر احتیاط واجب حرام است.

بازی پاسور بدون برد و باخت بنابر احتیاط واجب حرام است و این احتیاط واجب در شطرنج مورد تاکید بیشتری است.

نظر آیت الله سید یوسف مدنی تبریزی

بازی با آلات قمار مثل شطرنج مطلقا” حرام است؛ یعنی چه با برد و باخت و چه بدون آن و حكم با عملكرد افراد یا گروه ها عوض نمی شود.

آیت الله فاضل لنکرانی

بازی با آلات قمار مطلقا (یعنی چه برد یا باخت در كار باشد یا نباشد) حرام است ولی شطرنج اگر در عرف متدین جامعه از آلت قمار بودن خارج شده باشد و برد و باختی هم در كار نباشد اشكال ندارد. به عبارت دیگر اگر مکلف احراز کند که (شطرنج) از آلت قمار بودن خارج شده و برد و باختی در کار نباشد، بازی با آن مانعی ندارد و تا احراز نشود نباید بازی کنند.

آیت الله بهجت:

بازی کردن با آلات قمار با برد و باخت حرام قطعی است و بدون برد و باخت با احتیاط شدید حرام است و احتیاط در ترک است و در شطرنج احتیاط اشد است.

درباره نگاه یا تماشا به جمعی که مشغول بازی شطرنج هستند اگر مشوّّق جمع بازی کننده نباشد، کراهت دارد.

آیت الله گلپایگانی:

بازی کردن با آلات قمار مثل شطرنج حرام است اگر چه قصد برد و باخت در کار نباشد.

آیت الله صافی گلپایگانی:

بازی با شطرنج ولو بدون برد و باخت به نظر اینجانب حرام است و فوائدی که برای شطرنج از قبیل سرگرمی و… ذکر می شود نمی تواند مجوّز عمل بشود.

در حرمت شطرنج فرقی بین بازی با کامپیوتر و غیر آن نیست.

امام خمینی

بازی با آلات قمار مطلقا حرام است. اگر شطرنج آلت قمار بودن خود را به کلی از دست داده باشد و به عنوان یک ورزش فکری از آن استفاده گردد و برد و باختی در بین نباشد اشکال ندارد و تا احراز نشود باید بازی نکنند.

آیت الله خویی

بازی با آلات قمار چه با برد و باخت و چه بدون برد و باخت حرام است.

آموزش |آیا تخته نرد حرام است |استفتا

حکم بازی پاسور (ورق)

آیت الله سیستانی

بازی با پاسور از طریق کامپیوتر بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

آیت الله خامنه ای:

بازی با آلات قمار بدون برد و باخت هم حرام است و بازی با پاسور مطلقاً جایز نیست. در مجموع بازی با چیزی که عرفاً از آلات قمار محسوب می شود، مطلقا حرام است هر چند برای سرگرمی و بدون شرط بندی باشد.

بازی با آلات قمار مانند پاسور و غیر آن از طریق کامپیوتر حکم بازی با آلات قمار را دارد. به طور کلی بازی با هر چیزی که مکلف تشخیص دهد از آلات قمار است و یا در آن شرط بندی شود، به هیچ وجه جایز نیست.

آیت الله تبریزی:

بازی با آلات قمار چه با برد و باخت باشد یا بدون آن جایز نیست و پاسور از آلات قمار است.

بازی با آلات قمار چه با برد و باخت مالی باشد یا بدون آن جایز نیست، چه شخص با شخص دیگر بازی کند یا با کامپیوتر آن بازی را انجام دهد.

آیت الله مکارم شیرازی:

اگر پاسور و… در عرف عام از صورت قمار خارج شده باشد و به عنوان ورزش شناخته شد مانعی ندارد و بازی با پاسور بدون برد و باخت نیز اشکال دارد.

بازی با پاسور از طریق کامپیوتر اشکالی ندارد.

آیت الله نوری همدانی

پاسور از آلات قمار است و بازی با آن به قصد سرگرمی نیز جایز نیست.

آیت الله وحید خراسانی

بازی با آلات قمار بدون برد و باخت بنابر احتیاط واجب حرام است.

بازی پاسور بدون برد و باخت بنابر احتیاط واجب حرام است.

آیت الله سید یوسف مدنی تبریزی

بازی با آلات قمار مثل پاسور مطلقا” حرام است؛ یعنی چه با برد و باخت و چه بدون آن و حكم با عملكرد افراد یا گروه ها عوض نمی شود.

آیت الله فاضل لنکرانی

بازی با آلات قمار مطلقا (یعنی چه برد یا باخت در كار باشد یا نباشد) حرام است ولی پاسور اگر در عرف متدین جامعه از آلت قمار بودن خارج شده باشد و برد و باختی هم در كار نباشد اشكال ندارد. به عبارت دیگر اگر مکلف احراز کند که (پاسور) از آلت قمار بودن خارج شده و برد و باختی در کار نباشد، بازی با آن مانعی ندارد و تا احراز نشود نباید بازی کنند.

آیت الله بهجت:

بازی کردن با آلات قمار مانند پاسوربا برد و باخت حرام قطعی است و بدون برد و باخت با احتیاط شدید حرام است و احتیاط در ترک است.

درباره نگاه یا تماشا به جمعی که مشغول بازی با پاسور هستند اگر مشوّّق جمع بازی کننده نباشد، کراهت دارد.

آیت الله گلپایگانی:

بازی کردن با آلات قمار پاسور حرام است اگر چه قصد برد و باخت در کار نباشد.

آیت الله صافی گلپایگانی:

بازی با پاسور ولو بدون برد و باخت به نظر اینجانب حرام است.

امام خمینی

بازی پاسور (ورق) که مسلماً حالت قمار بودن آن ثابت است جایز نیست.

آیت الله اراکی

در مورد بازی با ورق بنا بر احتیاط واجب بدون برد و باخت هم بازی نکنند.

آیت الله خویی

با آلات قمار چه با برد و باخت و چه بدون برد و باخت حرام است.

حکم بازی تخته نرد

آیت الله سیستانی

بازى با تخته نرد گرچه بدون برد و باخت هم باشد حرام است و همچنين بازى با آلاتى كه در عرف محل از آلات قمار شمرده شود چنانچه بدون برد و باخت باشد بنابر احتياط واجب جايز نيست.

آیت الله بهجت:

بازی کردن با آلات قمار مانند تخته نردبا برد و باخت حرام قطعی است و بدون برد و باخت با احتیاط شدید حرام است و احتیاط در ترک است.

آیت الله گلپایگانی:

بازی کردن با آلات قمار مثل تخته نرد حرام است اگر چه قصد برد و باخت در کار نباشد.

آیت الله خویی

بازی با آلات قمار چه با برد و باخت و چه بدون برد و باخت حرام است.

استفتائات آیت الله خامنه ای در مورد بازی شطرنج و پاسور

س: با توجه به اینکه در بیشتر مدارس بازی با شطرنج رواج دارد آیا بازی با آن و برگزاری دوره‏های آموزشی آن جایز است؟

ج: اگر به نظر مکلّف، شطرنج در حال حاضر از آلات قمار محسوب نشود در اين صورت بازى با آن بدون شرطبندى اشکال ندارد.

س: بازی با وسایل سرگرمی از جمله پاسور چه حکمی دارد؟ و آیا بازی با آنها برای سرگرمی و بدون شرط بندی جایز است؟

ج: بازى با چيزى که عرفاً از آلات قمار محسوب مى‏شود، مطلقاً حرام است هرچند براى سرگرمى و بدون شرط بندى باشد.

س: شطرنج در موارد زیر چه حکمی دارد؟ ساخت و خرید و فروش آن؛ بازی شطرنج با شرط بندی و بدون آن؛ ایجاد مراکزی در محافل عمومی و غیر آن برای آموزش شطرنج و بازی با آن و تشویق مردم به آن.‏

ج: اگر مکلّف تشخیص دهد که در حال حاضر شطرنج از آلات قمار محسوب نمی‏شود، ساخت و خرید و فروش و بازی با آن بدون شرط بندی، اشکال ندارد، همچنین با فرض مذکور، آموزش آن هم بدون اشکال است.

س: آیا از تأیید برگزاری مسابقات شطرنج توسط مدیریت آموزش ریاضی معلوم می‏شود که شطرنج جزء آلات قمار نیست؟ و آیا جایز است مکلّف به آن اعتماد کند؟

ج: معيار در تعيين موضوعات احکام، تشخيص خود مکلّف و يا اقامه دليل شرعى بر آن نزد خود اوست.

س: بازی با آلاتی مثل شطرنج و بیلیارد با کفّار در کشورهای خارجی چه حکمی دارد؟ مصرف مال برای استفاده از این آلات بدون شرط بندی چه حکمی دارد؟

ج: حکم بازی با شطرنج و آلات قمار در مسائل قبلی بیان شد و در حکم مذکور فرقی بین بازی با آنها در کشورهای اسلامی یا غیراسلامی و بین بازی با مسلمان یا کافر وجود ندارد و خرید و فروش آلات قمار و مصرف مال در این موارد هم جایز نیست.

احکام متفرقه در مورد بازی شطرنج، پاسور و تخته نرد

سوال: اگر کسی یکی از آلات قمار مانند تخته نرد را به ما هدیه داد آیا می شود آن را به عنوان یادگاری نگه داشت؟

جواب: باید عین آن را از بین ببرد ولو با شكستن باشد.

سوال: تماشاى پاسور بازى دیگران چه حکمى دارد؟

جواب: اگر مستلزم مفسده و یا تأیید عملى آن محسوب شود، جایز نیست.

سؤال: اگر بازى با شطرنج به عنوان یک علم، هنر و یک ورزش فکرى انجام شود و مسلما هیچگونه قمار یا شرط بندى هم در کار نباشد آیا اشکالى وجود دارد؟

پاسخ: بازى با شطرنج جایز نیست. اگر احراز شود در هیچ کجا بازى با برد و باخت مالى با آن معمولا انجام نمى شود بازى با آن جایز خواهد بود ولى ظاهرا این فرض محقق نیست.

سؤال: بازى کردن نرده تخت و سایر بازی هایى از این نوع چه حکمى دارد؟

پاسخ: بازى نرد حرام است و همچنین بقیه بازی ها اگر همراه شرط بندى باشد و همچنین بنابر احتیاط واجب اگر همراه با شرط بندى نباشد اگر در عرف محل به عنوان آلات قمار شناخته شود.

سؤال: حکم نگاه یا تماشا به جمعی که مشغول بازی با پاسور و یا شطرنج هستند چیست؟ در صورتی که بازی با کامپیوتر باشد حکم چگونه است؟

جواب: اگر به تشخیص مکلف، امروزه شطرنج از آلات قمار بودن خارج شده باشد، بازی با آن بدون برد و باخت اشکال ندارد ولی هر گونه بازی با پاسور و دیگر ابزار قمار حرام بوده و در صورت وجود شرائط باید نهی شود و هر گونه حضور در مجلس آن، که موجب ترتب مفسده و یا تأیید ضمنی آن باشد، جایز نیست.

بازی شطرنج، پاسور و تخته نرد در روایات

رسول اکرم (ص) فرمودند: شما را از بازی با نرد و شطرنج و ورق و نواختن در طبل و عود و تنبور و استفاده بردن از تار و سه تار همچنین خرید و فروش آنها نهی می کنم.

امام جعفر صادق (ع) درباره بازی شطرنج فرمودند: اما شطرنج، پس نگاه داشتن آن كفر است و بازى كردن با آن شرك و ياد دادنش به كسى گناه كبيره هلاك كننده است و سلام كردن بر كسي كه بازى كند گناه است و كسي كه دست در ميان آن گرداند چنان است كه دست در ميان گوشت خوك گرداند و كسى كه نظر به سوى آن كند چنان است كه به فرج مادر خود نظر كند.

(منبع: حلیه المتقین علامه مجلسی)

در افسردگی غم به لایه‌های عمیق زندگی نفوذ کرده و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما به‌وجود می‌آورد. اگر احساس افسردگی دارید، حتما با کمک یک روانشناس متخصص مشکل را ریشه‌یابی کنید و برای حل آن راهکار بگیرید. برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

 • بر اساس رای ۴ نف

به گزارش منیبان؛ برای آگاهی از حرام یا جایز بودن  بازی تخته نرد  در زمان فعلی استفتائاتی از مراجع عظام تقلید را با هم می خوانیم :

 • :

بازی با آلات قمار بدون برد و باخت هم حرام است و بازی شطرنج اگر آلت قمار نباشد، بدون برد و باخت اشکال ندارد. در مجموع بازی با چیزی که عرفاً از آلات قمار محسوب می شود، مطلقا حرام است هر چند برای سرگرمی و بدون شرط بندی باشد.

 • پرسش : بازی های سرگرم کننده؛ مانند شطرنج و تخته نرد و غیره چه حکمی دارند؟‌
 • پاسخ (ره) : ‌‌بسمه تعالی، شطرنج و تخته  نرد حرام است.‌
 • پرسش : بازی های سرگرم کننده مانند شطرنج و تخته نرد و غیره بدون شرط بندی چه حکمی دارند؟
 • پاسخ امام خمینی (ره) : ‌‌بسمه تعالی، بازی با آلات قمار مطلقاً حرام است.‌
 • پرسش : آیا بازی کردن با شطرنج یا تخته نرد بدون برد و باخت با توجه به اینکه در عرف به عنوان آلت قمار استفاده نمی شود؛ جایز است؟
 • پاسخ آیت الله سیستانی : بازى با شطرنج و تخته نرد گرچه بدون برد و باخت هم باشد حرام است و همچنین بازى با آلاتى که در عرف محل از آلات قمار شمرده شود چنانچه بدون برد و باخت باشد بنابر احتیاط واجب جایز نیست. پاسور اگر در شهر شما معمولاً وسیله قمار باشد به احتیاط واجب جایز نیست.
 • پرسش : اگر کسی یکی از آلات قمار مانند تخته نرد را به ما هدیه داد آیا می شود آن را به عنوان یادگاری نگه داشت؟
 • پاسخ آیت الله سیستانی : باید عین آن را از بین ببرد ولو با شکستن باشد .
 • پرسش : حکم بازی تخته نرد چیست؟
 • پاسخ آیت الله خامنه ای : اگر نرد عرفاً از آلات قمار محسوب شود، بازى با آن مطلقاً حتى بدون شرط بندى حرام است.
 • پرسش : حکم بازی با شطرنج و تخته نرد و … بدون شرط برد و باخت چیست؟
 • پاسخ آیت الله سیستانی : حرام بودن بازی با تخته نرد و ورق مورد اتفاق مراجع بوده و منوط به برد یا باخت نیست.
 • پاسخ آیت الله بهجت : بازی کردن با آلات قمار از قبیل نرد، پاسور، شطرنج، با برد و باخت حرام قطعی است و بدون برد و باخت احتیاط در ترک است و در شطرنج احتیاط اشد است.
 • پاسخ آیت الله : بازی کردن با آلات قمار مثل تخته نرد نرد, شطرنج, و پاسور حرام است اگر چه قصد برد و باخت در کار نباشد
 • پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی : بازى با شطرنج و تخته نرد و … مطلقا حرام است.
 • پاسخ آیت الله سیستانی : بازى با شطرنج و تخته نرد و … مطلقا حرام است.

شطرنج : چون امروزه یک نوع ورزش شناخته شده و آلت قمار محسوب نمی شود، بازى آن بدون برد و باخت مالى اشکالى ندارد.

پاسور، بیلیارد و تخته نرد : هر گاه آلات مزبور از آلتِ قمار خارج نشده باشد و نزد توده مردم محل به عنوان وسیله ورزشى یا تفریحى شناخته نشود، بازى با آن بدون برد و باخت مالى نیز اشکال دارد.

 • آیت الله گلپایگانی (ره) : بازی کردن با آلات قمار مثل نرد, شطرنج, و پاسور حرام است اگر چه قصد برد و باخت در کار نباشد.
 • آیت الله خویی : بازی با آلات قمار چه با برد و باخت و چه بدون برد و باخت حرام است.
 • آیت الله اراکی : در مورد بازی با ورق بنا بر احتیاط واجب بدون برد و باخت هم بازی نکنند.
 • آیت الله بهجت : بازی کردن با آلات قمار مانند تخته نرد با برد و باخت حرام قطعی است و بدون برد و باخت با احتیاط شدید حرام است و احتیاط در ترک است.

بازی شطرنج، پاسور و تخته نرد در روایات

 • رسول اکرم (ص) فرمودند: شما را از بازی با نرد و شطرنج و ورق و نواختن در طبل و عود و تنبور و استفاده بردن از تار و سه تار همچنین آنها نهی می کنم.
 • امام جعفر صادق (ع) درباره بازی شطرنج فرمودند: اما شطرنج، پس نگاه داشتن آن کفر است و بازى کردن با آن شرک و یاد دادنش به کسى گناه کبیره هلاک کننده است و سلام کردن بر کسی که بازى کند گناه است و کسی که دست در میان آن گرداند چنان است که دست در میان خوک گرداند و کسى که نظر به سوى آن کند چنان است که به فرج مادر خود نظر کند.

ر از بازدید کنندگان

خرید تخته نرد و نکات مهم
حتما برای شما پیش آمده که در هنگام خرید تخته نرد علاوه بر قیمت تخته نرد نکات دیگری را مد نظر گرفته باشید. بیایید تخته نرد را در مرحله اول با متریال و مواد سازنده آن بسنجیم.
امروزه برای ساخت این محصول از متریال گوناگونی استفاده می شود‌ که از جمله معروف ترین آنها چوب گردو است. همینطور چوب روس، راش، ام دی اف و موارد دیگر وجود دارد که در برخی محصولات از آنها استفاده می شود.

منبع : pinterest.com

 

نمایش بیشتر