اقتصادیکسب و کار ایرانی

رطوبت زدایی از هوای فشرده با استفاده از مولکولارسیو و آلومینااکتیو

مولکولارسیو چیست؟

مولکولارسیو (Molecular Sieve) نوعی زئولیت است و یکی از موثرترین مواد جاذب برای جداسازی رطوبت از گاز ها و هوای فشرده، جداسازی گازها از یکدیگر و جداسازی آب از مایعات و گازها می باشد و به عنوان غربال مولکولی نیز شناخته می شود.

احیا مولکولارسیو |استاندارد |انواع مولکولارسیو

امروزه مولکولارسیوهای زیادی با کیفیت نامطلوب و ناپایدار و حتی احیا شده وجود دارد. بنابراین چگونه می توان کیفیت غربال مولکولی (مولکولارسیو) را که خریداری کردیم قضاوت کرد؟

اکنون مولکولارسیو 13X را به عنوان مثال آورده ایم تا راهنمایی اولیه را به شما همکاران و مشتریان ارجمند پتروتات ارائه کنیم:

  1. 1. اندازه گیری گرد و غبار:

دست خود را با دستکش داخل بسته بندی مولکولارسیو فرو برده و پس از 3 الی 5 ثانیه بیرون آورید. اگر در کف دست و پشت دست گرد و غبار بیش از حد معمول باشد به طوری که سطح دستکش مشخص نباشد به این معنی است که گرد و غبار زیاد است و به راحتی دستگاه را مسدود می کند و اگر گرد و غبار به قدری از حد معمول کم بود که مشاهده آن روی سطح دستکش سخت باشد نشان از آن است که مواد مولکولارسیو احیا شده هستند.

  1. 2. اندازه گیری اندازه ذرات:

معمولا غربال های مولکولی کروی و استوانه ای دارای محدوده اندازه ذرات هستند. طبق استاندارد میزان واجد شرایط اندازه ذرات مورد نیاز برای غربال مولکولی کروی 98٪ و برای استوانه ای 96٪ است. به عنوان مثال در 100 کیلوگرم مولکولارسیو کروی سایز 3 تا 5 میلی متر می بایست حداقل 98 کیلوگرم از آن دارای چنین سایزی باشد.

  1. 3. استحکام فشاری:

غربال مولکولی 1.6 تا 2.5 میلی متر ، باید دارای استحکام فشاری 30 نیوتن به ازای هر دانه از آن باشد و سایز 3 تا 5 میلی متر، باید به 85 نیوتن برسد. اگر بتواند این استاندارد را برآورده کند ، یک مولکولارسیو با کیفیت است.

  1. 4. جذب آب ساکن:

در شرایط رطوبت نسبی 75% و دمای 35 درجه سانتی گراد ، اگر جذب آب به 25% وزنی برسد، یک مولکولارسیو با کیفیت است.

  1. 5. جذب CO2 استاتیک:

تحت شرایط دمای جذب 24-26 درجه سانتی گراد اگر جذب CO2 به 17٪ وزنی برسد ، یک مولکولارسیو با کیفیت بالا است.

  1. 6. نقطه شبنم:

نقطه شبنم مولکولارسیو 13X با کیفیت می تواند به -120 درجه سانتی گراد برسد.

  1. 7. بسته بندی مناسب:

از آنجا که به طور کلی جاذب هایی نظیر مولکولارسیو ها و آلومینا اکتیو تمایل به جذب رطوب داشته و در حمل و نقل امکان خرد شدن و شکستن دارند ، لذا خرید این جاذب ها در بسته بندی های بی کیفیت و ارزان قیمت مانند بشکه های مقوایی ، کارتن های مقوایی ، جامبو بگ و بیگ بگ صحیح نبوده و بهترین نوع بسته بندی برای آن بشکه فلزی با پوشش بیرونی و درونی فلزی و پلمپ اصلی کمپانی تولید کننده می باشد تا هیچگونه رطوبتی در طول زمان نگهداری کالا (از زمان تولید تا زمان مصرف) به سطح جاذب ها نفوذ نکند.

چگونه می توان کیفیت آلومینا اکتیو را تشخیص داد؟

امروزه آلومینا اکتیو ها با کیفیت نامطلوب و ناپایدار و حتی احیا شده وجود دارد. بنابراین چگونه می توان کیفیت آلومینا اکتیوی را که خریداری کردیم قضاوت کرد؟

1. اندازه گیری گرد و غبار: 

دست خود را با دستکش داخل بسته بندی آلومینا اکتیو فرو برده و پس از 3 الی 5 ثانیه بیرون آورید. اگر در کف دست و پشت دست گرد و غبار بیش از حد معمول باشد به طوری که سطح دستکش مشخص نباشد به این معنی است که گرد و غبار زیاد است و به راحتی دستگاه را مسدود می کند و اگر گرد و غبار به قدری از حد معمول کم بود که مشاهده آن روی سطح دستکش سخت باشد نشان از آن است که مواد آلومینا اکتیو احیا شده هستند.

2. اندازه گیری اندازه ذرات: 

معمولا آلومینا اکتیو کروی دارای محدوده اندازه ذرات هستند. طبق استاندارد میزان واجد شرایط اندازه ذرات مورد نیاز برای آلومینا اکتیو کروی 98٪  است. به عنوان مثال در 100 کیلوگرم آلومینا اکتیو کروی سایز 3 تا 5 میلی متر می بایست حداقل 98 کیلوگرم از آن دارای چنین سایزی باشد.

3. استحکام فشاری: 

آلومینا اکتیو 3 تا 5 میلی متر ، باید دارای استحکام فشاری 150 تا 170 نیوتن به ازای هر 25 دانه از آن باشد و سایز 5 تا 8 میلی متر، باید به 200 تا 220 نیوتن برسد. اگر بتواند این استاندارد را برآورده کند ، یک آلومینا اکتیو با کیفیت است.

4. جذب آب ساکن: 

در شرایط رطوبت نسبی 60% و دمای 25 درجه سانتی گراد ، اگر جذب آب به 18% الی 20% وزنی برسد، یک آلومینا اکتیو با کیفیت است.

5. نقطه شبنم: 

نقطه شبنم آلومینا اکتیو با کیفیت می تواند به 50- درجه سانتی گراد برسد.

6. بسته بندی مناسب:

از آنجا که به طور کلی جاذب هایی نظیر مولکولارسیو ها و آلومینا اکتیو تمایل به جذب رطوب داشته و در حمل و نقل امکان خرد شدن و شکستن دارند ، لذا خرید این جاذب ها در بسته بندی های بی کیفیت و ارزان قیمت مانند بشکه های مقوایی ، کارتن های مقوایی ، جامبو بگ و بیگ بگ صحیح نبوده و بهترین نوع بسته بندی برای آن بشکه فلزی با پوشش بیرونی و درونی فلزی و پلمپ اصلی کمپانی تولید کننده می باشد تا هیچگونه رطوبتی در طول زمان نگهداری کالا (از زمان تولید تا زمان مصرف) به سطح جاذب ها نفوذ نکند.

رطوبت زدایی از هوای فشرده با استفاده از مولکولارسیو و آلومینااکتیو

منبع: سایت پتروتات

نمایش بیشتر