اقتصادی

مطالعه کتاب‌های مربوط به افراد تراجنس و همجنسگرا در مدارس امریکا اجباری شد

حتی برای مسلمانان و مسیحیان؛

آموزش |مسلمان |مشاور

والدین آمریکایی از آموزش و پرورش مریلند به خاطر برداشتن قید اختیاری بودن مطالعه ادبیات اقلیت‌های جنسی شکایت کردند. 

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری علم و فناوری آنا، والدین آمریکایی از آموزش و پرورش مریلند به خاطر برداشتن قید اختیاری بودن مطالعه ادبیات اقلیت‌های جنسی شکایت کردند. 

به گزارش واشنگتن اگزمینر، والدین در شهرستان مونتگومری کانتی واقع در ایالت مریلند از آموزش و پرورش این ایالت به خاطر اتخاذ سیاست حذف قید اختیاری بودن انتخاب درس‌های مربوط به هویت جنسی و گرایش جنسی برای فرزندانشان به دادگاه شکایت کردند.

شاکیان که شامل یک خانواده مسلمان و یک خانواده مسیحی هستند، دادخواست خود را روز چهارشنبه تقدیم دادگاه فدرال کردند و گفتند که آموزش و پرورش مریلند قانون این ایالت و حقوق آنها طبق قانون اساسی امریکا مبنی بر آزادی مذهب را نادیده گرفته و به آنها اجازه نمی‌دهد تا به اختیار خود مانع از خواندن کتابهای مربوط به افراد تراجنس و همجنسگرا توسط فرزندانشان بشوند.

این کتاب‌ها اولین بار در ماه اکتبر در کلاس‌های درس مدارس دولتی مونتگومری کانتی معرفی شدند و در این دادخواست آمده که خانواده‌ها بارها از مقامات مدرسه خواسته‌اند تا کاری در این خصوص کنند تا این که سرانجام آموزش و پرورش اعلام که هیچ اختیاری در این زمینه وجود ندارد و تمام بچه‌ها باید این کتاب‌ها را بخوانند.

نماینده این خانواده‌ها صندوق بِکِت برای آزادی مذهب، یک گروه حقوقی آزادی مذهبی غیرانتفاقی است. اریک بکستر، نایب رئیس این سازمان و مشاور ارشد آن، در بیانیه‌ای به این سیاست آموزش و پرورش تاخت.

«کودکان حق دارند تا از والدین خود، که فرزندانشان را می‌شناسند و آنها را دوست دارند، درخصوص این که چگونه با مسائل پیچیده مربوط به هویت جنسی، ترجنس بودن و جنسیت انسان راهنمایی بگیرند. بحث‌های ایدئولوژیک اجباری در طول زنگ داستان گویی نباید این حق را از کودکان و والدین شان بگیرد.»

اتحادیه مدارس دولتی مونتگومری کانتی به واشنگتن اگزمینر گفت که آموزش و پرورش هنوز موضعی درباره ادعای این افراد و شکایتشان نگرفته است.

نمایش بیشتر