پاسخ معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور به پزشکیان

پاسخ معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور به پزشکیان

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور درباره یکی از انتقادهای پزشکیان در مناظره شب گذشته نوشت: قفل بودن پولهای ایران در برخی کشورها، نتیجه توافق تیم آقای روحانی با این کشورها بود.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور درباره یکی از انتقادهای پزشکیان در مناظره در زمینه سیاست خارجی نوشت که «قفل بودن پولهای ایران در برخی کشورها، نتیجه توافق تیم آقای روحانی با این کشورها بود.»

در توییت محمد جمشیدی آمده است: آقای پزشکیان در مناظره شاکی بودند که چرا پولهای ایران در برخی کشورها قفل است. خب این نتیجه توافق تیم آقای روحانی با این کشورها بود؛ آن هم در دوره برجام. توافق کردند که انرژی بفروشند و به جای پول تدریجی کالا بخرند. ضمنا ایشان در آن دوره در مجلس بودند. شهید رئیسی همه آنها را به هم زد.

نمایش بیشتر