اخبار همه جانبه

چرا آمریکا علیرغم تحقیر شدن، به ماندن در منطقه اصرار دارد؟!

واقعیت این است که با وضع موجود، آمریکا چندان مایل به ماندن و تحقیر شدن نیست، لیکن وقتی اسرائیل را در یک تنگنای خفه کننده می‌بیند، تلاش می‌کند تا آنجایی که برایش مقدور است از نابودی رژیم صهیونیستی جلوگیری نماید. تلاشی که به نظر نمی‌رسد قرین موفقیت باشد و سرانجام، روزی که احتمالا خیلی هم دور نیست مجبور به ترک منطقه می‌شود و اسرائیل را به دست سرنوشت خواهد سپرد!

به گزارش کردوار نیوز، عبدالرحیم انصاری در یادداشتی در تلگرام نوشت: پروژه اخراج آمریکا از غرب آسیا مدت ها است کلید خورده. این پروژه را ایران راهبری میکند؛ این را خود آمریکایی ها نیز بارها عنوان کرده اند. ادامه حضور ایالات متحده در آسیای غربی دیگر به سادگیِ سابق نیست، چون با گروه های مقاومتی طرف است که هر روز به سلاح های جدیدتری مجهز میشوند. آمریکا نه قادر به از بین بردن آنها است و نه می‌تواند با حامی وارد درگیری شود.

شرایط آنقدر برایشان سخت شده که حالا از درون آمریکا هم زمزمه های مخالفی به گوش میرسد و بخشی از طیف های سیاسی از سران آمریکا میپرسند این اصرار به ماندن چه نفعی برای واشنگتن دارد؟! همین که این پرسش کم کم میرود که به یک پرسش رایج در جامعه آمریکایی بدل شود، بدان معنی است که مقاومت توانسته نصف راه را با موفقیت طی نماید. چه بسا این پرسش در آینده به کمپین های انتخاباتی هم راه یابد! 

واقعیت این است که با وضع موجود، آمریکا نیز چندان مایل به ماندن و تحقیر شدن نیست، لیکن وقتی اسرائیل را در یک تنگنای خفه کننده میبیند، تلاش میکند تا آنجایی که برایش مقدور است از نابودی رژیم صهیونیستی جلوگیری نماید. تلاشی که به نظر نمیرسد قرین موفقیت باشد و سرانجام، روزی که احتمالا خیلی هم دور نیست مجبور به ترک منطقه میشود و اسرائیل را به دست سرنوشت خواهد سپرد!

انتهای پیام

نمایش بیشتر