اخبار همه جانبهکسب و کار ایرانی

دانلود رایگان نمونه سوالات روانشناسی تربیتی استخدامی آموزش و پرورش

گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی سرزمین استخدام اقدام به ارائه جزوات و سوالات رایگان استخدامی آموزش و پرورش منطبق با منابع اعلامی سازمان سنجش در سال ۱۴۰۲ نموده است. در همین راستا و جهت آمادگی برای آزمون های استخدامی آموزگار ابتدایی، دبیری و هنرآموز آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۲، بسته مجموعه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش آماده شده است که شامل اصل سوالات ادوار گذشته و سوالات طراحی شده بر اساس منابع اعلام شده از بخش روانشناسی تربیتی در حیطه اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش می باشد. تهیه این بسته آموزشی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش میتواند تاثیر به سزایی در آمادگی شما جهت شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش داشته باشد.

بانک تست روانشناسی تربیتی |دانلود رایگان تست روانشناسی تربیتی مدرسان شریف |دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش+pdf

چند مورد از مهمترین سوالات روانشناسی تربیتی:

????کدام یک از نمونه رفتارهای زیر جزو هوش میان فردی در نظریه هوش هشت‌گانه گاردنر قرار می گیرد؟

۱-تجسم امور مختلف در ذهن

۲-تشخیص مقاصد و امیال دیگران ☑

۳-حل کردن مسائل ریاضی به سرعت

۴-حساسیت داشتن نسبت به کارکردهای مختلف زبان

????تولید اندیشه ها و راه حل های متنوع و غیر معمول برای یک مسئله بیانگر کدامیک از ویژگی های تفکر واگرایی در نظریه گیلفورد است؟

۱-تازگی

۲-سیالی

۳-انعطاف پذیری ☑

۴-پیچیدگی

????کدام یک از راهبردهای بسط و گسترش، معنایی ویژه تکالیف پیچیده است؟

۱-کلمه کلمه

۲-تصویرسازی ذهنی

۳-استفاده از واسطه ها

۴-استفاده از اطلاعات آموخته شده برای حل کردن مسائل ☑

????کدام مورد از ویژگی های افراد دارای سبک انطباق یابنده است؟

۱-بیشترین توانایی را در انجام کارها دارند ☑

۲-در توانایی تخیل، هوی هستند

۳-در تولید اندیشه و دیدن امور از زوایای مختلف توانا هستند

۴-اغلب در حل مسائل از شهود استفاده نمی کنند

????طبق نظریه ویگوتسکی کدام مورد در خصوص کارکردهای عالی ذهن، صحیح است؟

۱-در سال های آغاز عمر، به طور طبیعی وجود دارند

۲-به کمک ابزارهای روانشناختی رخ میدهند☑

۳-محض انسان نیستند

۴-تحت کنترل انسان نیستند

????طبق کدامیک از موارد زیر از فعالیت هایی که کودکان دوست دارند انجام دهند، می توان به عنوان تقویت کننده برای فعالیت هایی که کمتر به آنها می پردازند، استفاده کرد؟

۱-تقویت کننده پنه ای

۲-تقویت کننده پریماک ☑

۳-تقویت کننده های اجتماعی

۴-تقویت کننده های نخستین

????تفاوت بین دانستن چگونه انجام دادن کاری و انجام دادن آن کار به ترتیب بیانگر تفاوت بین دو مورد زیر است؟

۱-رفتار و عملکرد

۲-عملکرد و تفکر

۳-یادگیری و عملکرد☑

۴-تفکر و یادگیری

????به نظر بلوم مهمترین عامل در ایجاد نوع نگرش یا انگیزش دانش آموز نسبت به یک مطلب آموزشی جدید چیست؟

۱-آگاهی از میزان انتظارات معلم

۲-میزان استفاده از تشویق های کلامی توسط معلم☑

۳-سطح دشواری مطالب اموزشی جدید

۴-تصور دانش اموز از شکست یا موفقیت هایش در دروس مشابه

????به عقیده دی چکو شرایط آرمانی در سنجش آغازین کدام است؟

۱-برخی دانش آموزان در آزمون رفتار ورودی نمره کامل و در آزمون مربوط به هدفهای نهایی نمره صفر بگیرند.

۲-همه دانش آموزان در آزمون رفتار ورودی نمره کامل و در آزمون مربوط به هدفهای نهایی نمره صفر بگیرند.

۳-اغلب دانش آموزان در آزمون رفتار ورودی نمره صفر و در آزمون مربوط به هدفهای نهایی نمره کامل بگیرند.

۴-نیمی از دانش آموزان در آزمون مربوط به رفتارهای ورودی نمره کامل و در آزمون مربوط به هدف های نهایی نمره صفر بگیرند. ☑

????مهمترین مزیت کاربرد شرایط و ملاک عملکرد در هدفهای رفتاری کدام است؟

۱-جهت دادن به یادگیری دانش آموز

۲-تسهیل کار ارزشیابی معلم

۳-جهت دادن به آموزش معلم☑

۴-افزایش بازده یادگیری

????بهترین روش بیان هدفهای رفتاری کدام است؟

۱-بیان هدفهای آموزشی با توجه به عنوان درسی

۲-بیان هدفهای آموزشی با توجه به فعالیت های معلم

۳-بیان هدفهای آموزشی با توجه به یادگیری دانش آموزان

۴-بیان هدف های آموزشی با توجه به فعالیت های دانش آموزان☑

????در کدام یک از روشهای ایجاد رفتار تازه از تقویت تقریبهای متوالی استفاده میشود؟

۱-شکل دهی رفتار

۲-زنجیره کردن☑

۳-سرمشق گیری

۴-زنجیره کردن وارونه

????بهترین روش آموزشی در آموزش مفاهیم عینی به کودکان سنین پایین کدام است؟

۱-آموزش پاره ای از مفاهیم به وسیله تصاویر و فیلم ها

۲-استفاده از تجزیه مستقیم با مصداقهای ملموس مفاهیم

۳-آموزش از طریق مطالب شفاهی و کتبی کلامی☑

۴-قرار دادن کودک در موقعیت خیالی

????در نظریه یادگیری آزوبل نحوه ارائه مطالب درسی باید چگونه باشد؟

۱-در ابتدا کلی ،ترین جامع ترین و انتزاعی ترین مطالب

۲-در ابتدا جزئی ترین فرعی ترین و عینی ترین مطالب

۳-در ابتدا کلی ،ترین فرعی ترین و انتزاعی ترین مطالب☑

۴-در ابتدا فرعی ترین جزئی ترین و عینی ترین مطالب

????از نظر کهلر یادگیری از راه بینش کدام یک از موارد زیر را شامل میشود؟

۱-پیوند یادگیری قبلی و فعلی

۲-توجه به رفتار آشکار☑

۳-به کارگیری اطلاعات قبلی برای حل مسئله

۴-درک روابط بین اجزاء مسئله

????تعریف یادگیری از نظر روانشناسان شناختی کدام است؟

۱-پیوند بین محرک و پاسخ

۲-تغییر نسبتا پایدار در رفتار بالقوه ☑

۳-تغییر در ساخت شناختی و فرایندهای ذهنی

۴-فعالیت های طراحی شده به منظور ایجاد یادگیری

????وقتی راننده اتومبیل با دیدن چراغ قرمز اتومبیلش را متوقف میکند یادگیری او از چه نوع یادگیری می باشد؟

۱-یادگیری علامتی

۲-یادگیری محرک و پاسخ ☑

۳-یادگیری تمییز دادن محرک ها

۴-یادگیری تداعی کلامی

????در کدام یک از مراحل حیطه عاطفی یادگیرنده طبق ارزشهای خود به نحوی عمل می کند که رفتارش معرف شخصیت و جهان بینی وی باشد؟

۱-پاسخ دادن

۲-ارزش گذاری☑

۳-تشخص

۴-همه موارد

????اعمالی که یاد گیرنده بعد از یادگیری بخشی از دروس و پیش از اتمام تمام درس انجام خواهد داد اشاره به کدام نوع از هدفهای آموزشی دارد؟

۱-هدف های پایانی

۲-هدف های واسطه ای

۳-هدف های ورودی

۴-هدف های کلی☑

????کدام مورد در خصوص پرورش توانایی در حل مسئله دانش آموزان درست است؟

۱-دانش آموزان را تشویق کنید تا در حل کردن مسائل با یکدیگر همکاری کنند. ☑

۲-دانش آموزان را برای ادامه فعالیتهای خود تا پیدا کردن جوانب کامل مسئله تنبیه کنید

۳-برای کمک به یادگیرندگان در حل مسئله از روش ذهنی استفاده کنید.

۴-در کلاس درس جو بسته فراهم کنید تا مشوق کاوشهای کنجکاوانه یادگیری باشد

????کدام عاطفه از بقیه موارد محدود تر است؟

۱-عاطفه مربوط به آزمایشگاه

۲-عاطفه مربوط به موضوع درسی

۳-عاطفه مربوط به نظام آموزش و پرورش☑

۴-مفهوم خود تحصیلی

????کدام عاطفه از بقیه موارد محدود تر است؟

۱-عاطفه مربوط به آزمایشگاه

۲-عاطفه مربوط به موضوع درسی

۳-عاطفه مربوط به نظام آموزش و پرورش☑

۴-مفهوم خود تحصیلی

????نظریه معنادار آزوبل بر چه موضوعی تاکید دارد؟

۱-بر حفظ طوطی وار راه حلهای معمول تاکید دارد.

۲-جنبه کلامی دارد یعنی مبتنی بر زبان است.

۳-تجارب گذشته با یادگیری پیشین ضامن حل مسائل است.

۴-به ذهن و تاثیر تجربه اهمیت نمی دهد. ☑

????چه تقویت کنندههایی را تقویت کننده نخستین یا غیر شرطی گویند؟

۱-تقویت کننده هایی که خاصیت آنها ناشی از تجربه است.

۲-تقویت کنندههایی که ذاتا خاصیت تقویت کنندگی دارند. ☑

۳-خاصیت تقویت کنندگی آنها از طریق فرایند شرطی شدن کلاسیک باشد.

۴-محرک هایی که با محرکهای تقویت کننده همراه شوند

????تقویت چه زمانی انجام میشود؟

۱-محرک شرطی سطح اول با پاسخ شرطی سطح اول باشد.

۲-واکنشهای عاطفی نسبت به یک پدیده ایجاد میشود.

۳-هربار که محرک غیر شرطی با محرک شرطی همراه شود. ☑

۴-پاسخ شرطی به تدریج تقویت نشود

????علت نام گذاری رفتار بازتابی به رفتار پاسخ گر چیست؟

۱-بسیاری از واکنشهای هیجانی نسبت به موقعیتهای مختلف آموخته می شوند.

۲-فرایند شرطی شدن با محرک طبیعی یا محرک غیر شرطی است.

۳-شرطی شدن را باید تا سطوح بالاتر ایجاد کرد.

۴-جاندار از طریق این رفتار به محرکهای مشخص پاسخ می دهد. ☑

????هدف های آموزشی چگونه رفتارهایی هستند؟

۱-هدف هایی که یافتههای روان شناسی پژوهشی و یادگیری قابل آموزش باشند.

۲-هدف هایی که مقاصد آموزشی معلم برحسب رفتار قابل اندازه گیری یا عملکرد یادگیرنده را بیان می کند☑

۳-قصد و منظور معلم را از آموزش مطالب مختلف بیان می کند.

۴-هدف هایی که فعالیتهای ضمن آموزش و پس از فرایند آموزش را می سنجد

????اولین مرحله در آموزش مفاهیم کدام است؟

۱-تعیین پیش نیازها یا آمادگی برای یادگیری مفهوم

۲-بیان هدف های دقیق آموزشی☑

۳-ارائه تعریف و مثالهای مختلف مفهوم

۴-ارزشیابی از یادگیری دانش آموزان و دادن بازخوردهای لازم

????کدام یک از انواع یادگیری های زیر هم جنبه رفتاری ،دارد هم جنبه شناختی؟

۱-یادگیری معنی دار کلامی

۲-یادگیری از راه بینش

۳-یادگیری از راه شرطی سازی

۴-یادگیری مشاهده ای☑

????گزینه صحیح را مشخص کنید؟

۱-رفتارهای کنشگر رفتارهای منفعل و غیر ارادی است.

۲-تقسیم یعنی پاسخ دادن به تفاوت ها

۳-یادگیری رفتارهای غیر بازتابی از راه شرطی سازی کنشگر صورت می گیرد. ☑

۴-بهترین راه مقابله با واکنشهای نامطلوب افراد تنبیه است

????کدام گزینه بیانگر نوعی رفتار نهانی است که هم محصول یادگیری است و هم جزء تجاربی است که به یادگیری می انجامد؟

۱-عملکرد

۲-مهارت

۳-تفکر☑

۴-شناخت

نمایش بیشتر