اخبار جامعهکسب و کار ایرانی

عده زن بیوه چند روز است؟

عده چیست و چرا زنان باید عده نگه دارند؟

به نقل از بهترین وکیل در تبریز؛ ازدواج امری شایسته در جامعه انسانی است که رضایت طرفین را به دنبال دارد. اما گاهی زوجین، رضایت کافی را کسب نکرده و تصمیم به طلاق می‌گیرند. طبق قانون اسلام، پس از طلاق لازم است که زن مدتی را به عنوان عده طلاق یا فوت شوهر حفظ کرده و همسر دیگری اختیار نکند. طبق ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی چنانچه عقد نکاح منحل شود زن تا گذشت سه عادت ماهانه اجازه ندارد به عقد فرد دیگری درآید. فلسفه این مسئله نظریه این است که شاید در این مدت پشیمانی صورت گرفته و زوجین نسبت به یکدیگر علاقه‌مند شوند. در اقسام مختلف طلاق، شرایط عده متفاوت است از این‌رو در این مظلب قرار است درباره عده که نام دیگر آن ایام حیض است صحبت کنیم.

ازدواج |بارداری |بهترین وکیل تبریز

عده به چه معناست؟

عده طلاق به مدتی زمانی گفته می‌شود که خانم بعد از فوت یا طلاق اجازه ازدواج را ندارد و در صورتی که ازدواج کند، عقد او باطل است. خانم‌هایی که از همسرشان جدا شده‌اند باید ایام حیض نگه دارند که اگر طلاق‌شان رجعی بود همسر بتواند به‌ ایشان رجوع کند و در صورتی که نبود هم باید به احترام زندگی مشترک ایام حیض نگه داشته شود. خانمی که از همسرش جدا شده باید به احتمال بارداری هم ایام حیض نگه دارد حتی اگر در اختیار داشته باشد.

تا اگر جنینی وجود داشت در سلامت رشد و نمو کند. همچنین خانمی که همسرش فوت شده باید به احترام زندگی مشترک‌شان و سلامتی جنین (در صورت وجود) ایام حیض نگه دارد.

انواع عده

ایام حیض انواع مختلفی دارد که در ادامه آنها را بررسی می‌کنیم.

زمانی که همسر خانم فوت می‌کند تحت هر شرایطی باید عده نگه دارد.

مربوط به بعد از طلاق است که بنا بر یائسه یا باکره بودن و هم چنین نوع طلاق عده زن طلاق گرفته متفاوت است.

این نوع ایام حیض هم بسته به فوت یا طلاق از شوهر متفاوت است.

ایام حیض این مدت بسته به نظر شخص صلاحیت دار متفاوت است.

در صورت فوت شوهر باید ایام حیض نگه دارد.

عده وفات چند روز است؟

 همانطوری که گفتیم بعد از فوت همسر، خانم باید به احترام زندگی مشترک و سلامت جنین خود ایام حیض نگه دارد. این عده بر خلاف انواع دیگر به عقد دائم و موقت ارتباطی ندارد و در هر صورت خانم باید آن را نگه دارد.

ایام حیض وفات شوهر چهار ماه و ۱۰ روز است و فرقی ندارد که خانم یائسه باشد یا رابطه‌ی زناشویی با همسرش بر قرار نکرده باشد، چرا که در هر صورت باید آن را نگه دارد. در صورتی که خانم باردار باشد و همسرش فوت کند باید تا زمان زایمان ایام حیض خود را نگه دارد.

اگر تا زمان زایمان او کمتر از چهارماه و ۱۰ روز باقی مانده بود، باید همان چهارماه و ۱۰ روز را ملاک قرار دهد و اگر تایم بیشتر مانده بود باید تا زمان زایمان صبر کند.

ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی در مورد عده

عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا‌ موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز ‌خواهد بود.

عده طلاق چند روز است؟

به صورت کلی اگر خانم یائسه نباشد یا با همسرش ارتباط زناشویی بر قرار کرده باشد باید بعد از طلاق عده نگه دارد.

مدت عده طلاق سه ماه و ۱۰ روز است که از نظر فقهی می‌گویند خانم باید سه نوبت عادت ماهانه را طی کرده و سپس پاک شود.

ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی

عده طلاق و عده سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او ۳ ماه است. در صورتی که خانم باردار باشد و از همسرش طلاق بگیرد عده او تا زمان زایمانش است.

زنی که یائسه باشد یا زنی که با همسرش رابطه زناشویی بر قرار نکرده باشد نیاز به نگه داشتن عده نیست. البته دختری که در سن نابالغی باشد که حامله نشود هم نیاز نیست عده نگه دارد.

عده طلاق رجعی چند روز است؟

طلاق رجعی به نوعی از طلاق گفته می‌شود که در زمان ایام حیض آقا می‌تواند بدون جاری شدن صیغه عقد به همسرش رجوع کند. سه ماه و ۱۰ روز است.

اگر در این مدت خام با کسی رابطه برقرار کند تا آخر عمر به یک دیگر حرام می‌شوند و اگر ازدواج کند این ازدواج باطل است. شما می‎‌توانید با مطالعه مقاله در این باره اطلاعات کاملی به دست آورید.

عده عقد موقت چند روز است؟

شرایط نگه داشتن ایام حیض در عقد موقت با عقد دائم متفاوت است. اگر مدت عقد موقت تمام شود یا آقا بقیه مدت را ببخشد و خانم در زمان عقد موقت در سنی باشد که عادت ماهیانه شود باید به مدت دو بار عادت ماهانه شدن ایام حیض نگه دارد. ولی اگر در سنی بودند که عادت ماهیانه نمی‌شوند باید به مدت ۴۵ روز عده نگه دارند. البته اگر در عقد موقت باشند و همسرشان فوت شود باید ایام حیض وفات نگه دارند.

عده همسر مفقوالاثر چیست؟

در صورتی که آقا برای مدتی طولانی حضور نداشته باشد و هیچ اثری از ایشان نباشد که زنده هستند یا مرده خانم می‌تواند اعلام مفقودالاثری کند.

در صورتی که در این مدت شوهر مالی برای همسرش گذاشته باشد یا خانم سرپرستی داشت باشد که بتواند مخارج ایشان را دهد طلاق جایز نیست.

ولی اگر دو حالت بالا وجود نداشت خانم می‌تواند به دادگاه مراجعه و اعلام مفقوالاثری کند. بعد از آن به مدت چهار سال به جستجوی همسر می‌گذرد که اگر باز هم پیدا نشدند حاکم می‌تواند صیغه طلاق را جاری کند بعد از جاری شدن صیغه خانم باید چهارماه و ۱۰ روز ایام حیض نگه دارد که اگر در این مدت همسر برگشت می‌تواند به همسرش رجوع کند.

ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی

زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد. البته بهتر است در این مورد از یک نیز راهنمایی بخواهید.

عده زن باردار چند روز است؟

همانطوری که گفتیم باید تا زمان زایمان عده طلاق را نگه دارد ولی اگر شوهر ایشان فوت شد و زمان زایمانش کمتر از مدت عده طلاق بود باید تا چهار ماه و ۱۰ روز صبر کند.

چه زنانی ایام حیض ندارند؟

  • زنانی که یائسه باشند و امید بارداری نداشته باشند ایام حیض طلاق ندارند ولی عده وفات دارند.
  • زنانی که باکره باشند یا رابطه زناشویی با همسر خود برقرار نکرده باشند هم ایام حیض طلاق ندارند.
  • زنانی که در زمان عقد موقت سنشان به بارداری نمیرسید هم ایام حیض طلاق ندارند.
  • زنانی که رحم نداشته هم نیازی به نگه داشتن ایام حیض ندارند.

اگر زنی عده نگه ندارد

یا از سوی زوجین تفاوتی ندارد، در هر صورت پس از طلاق لازم است که زوجه مدتی را به عنوان عده بدون ازدواج با فرد دیگری سپری کند. اگر زن و مردی در زمان عده خانم ازدواج کنند آن ازدواج باطل است. اگر آقا از مدت ایام حیض آگاه باشد مجازات می‌شود ولی اگر فقط خانم آگاه باشد ایشان مجازات می‌شوند حتی اگر رابطه برقرار نکرده باشند. در این زمینه شما می‌توانید با مناسب مشورت کنید.

ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی در رابطه با عده

کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم‌ می‌شوند:

  • هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتیکه منجر به مواقعه نگردد.
  • هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود ترویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد.

سوالات متداول

عده وفات چند روز است؟

ایام حیض وفات شوهر چهار ماه و ۱۰ روز است و فرقی ندارد که خانم یائسه باشد یا رابطه‌ی زناشویی با همسرش بر قرار نکرده باشد، چرا که در هر صورت باید آن را نگه دارد

عده زن باردار چند روز است؟

عده خانم باردار تا زمان بعد از زایمان است.

اگر زنی عده نگه ندارد چه میشود؟؟

عقد او باطل است و از شش تا دو سال یا از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

مرجع مقاله:

سایت دیوان عدالت اداری

University of Chicago Law School

نمایش بیشتر