اخبار همه جانبهکسب و کار ایرانی

میلگرد لازم برای ساختمان دو طبقه

محاسبه سرانگشتی میلگرد هر متر مربع ساختمان و فونداسیون سال 1401

یکی از مهمترین مسائل برای شما عزیزانی که در حال ساخت و ساز می باشید محاسبه نرخ مصالح مورد نیاز اعم از و برای احداث و یا اندازه گیری مصالح به کار رفته شده در ساختمان می باشد. همچنین به دلیل بالا بودن قیمت آهن اصفهان برخی کارخانجات اعم از و یا ذوب آهن اصفهان محاسبه دقیق میزان میلگرد برای تعیین هزینه نهایی ضروری می باشد. مشخص شدن دو بعد از مساله برای مجریان پروژه های عمرانی نقش اساسی و مهم را ایفا می کند:

 • محاسبه میزان مصالح مصرفی و خرید آهن در طول روند پروژه موردنظر، به دلیل برطرف نمودن نیاز با توجه به زمان بندی مشخص شده
 • هزینه های مالی پروژه در صورت اجرا شدن چقدر خواهد بود؟

محاسبه هزینه ساخت ساختمان مسکونی به چه صورت است؟

میزان آهن مصرفی در هر متر مربع به عوامل میانگین قیمت میلگرد همچنین قیمت سایر آهن آلات مصرفی بستگی دارد

میزان آهن مصرفی در ساختمان چقدر است؟

چنانچه اسکلت فلزی با مهاربندی هم مرکز باشد بدون در نظر گرفتن وزن آرماتور سقف وزن آهن آلات مصرفی در سازه حدودا ۷۰-۴۰ کیلوگرم به ازای هر متر مکعب خواهد بود.

چه مقدار آهن برای ساخت خانه مسکونی مورد نیاز است؟

برای سازه بتنی قاب خمشی متوسط بدون در نظر گرفتن وزن آرماتور سقف حدود ۵۵-۴۰ کیلوگرم به ازای هر متر مربع آهن آلات مورد نیاز می باشد.

آسمان‌خراش |آهن |استاندارد

هر متر مربع چقدر میلگرد لازم دارد ؟

میزان آهن مصرفی در هر متر مربع به عوامل زیادی بستگی خواهد داشت که در ادامه به طور مفصل به بررسی آن خواهیم پرداخت ولی اگر بخواهیم به طور اجمالی در خصوص برآورد هزینه قیمت میلگرد اصفهان ساختمان اطلاعاتی کسب کنیم خوب است بدانید که در پروژه های ساختمانی و فلزی بستگی به دو عامل مهم دارد.

 • میانگین قیمت میلگرد و سایر آهن آلات مصرفی
 • دستمزد کار نسبت به پروژه مورد نظر

برای محاسبه ابتدا میانگین قیمت میلگرد و سایر آهن آلات مصرفی در هر متر مربع ساختمان را محاسبه کرده و سپس این میزان را با دستمزد کار جمع می کنیم.

محاسبه میانگین قیمت تیرآهن اصفهان و آهن آلات مصرفی نیز به این صورت است که ابتدا درصد آهن آلات مصرفی را برای انواع آهن آلات از جمله تیرآهن، میلگرد، ورق و اتصالات محاسبه کرده و از مجموع آن ها میانگین قیمت آهن آلات مصرفی را به دست می آوریم. در نهایت از فرمول زیر برای تخمین هزینه ساخت هر متر مربع ساختمان استفاده می کنیم:

(میانگین قیمت خرید هر کیلوگرم آهن مصرفی+ دستمزد ساخت هر کیلوگرم آهن مصرفی) × کیلوگرم آهن مصرفی در هر متر مربع

البته باید در نظر داشته باشید که این فرمول تخمینی بوده و برای محاسبه دقیق تر باید به عواملی از جمله نوع طراحی سازه، موقعیت مکانی ساختمان، مدت زمان اجرای پروژه، میزان ماشین آلات و نیروی انسانی مورد استفاده، شرایط جوی و محیطی و تاثیر آن بر نیروی انسانی و ماشین آلات و در نهایت مسافت راه توجه کرد.

برخی اطلاعات سرانگشتی عمرانی برای میلگرد

 • در یک سازه بتنی به ازای هر مترمربع زیربنا حدود 43 کیلوگرم ارماتور مصرف می شود.
 • به ازای هر مترمربع فونداسیون حدود 82 کیلوگرم ارماتور مصرف می شود.
 • در یک سازه بتنی به ازای هر متر مربع زیربنا 12 کیلوگرم ارماتور در ستون مصرف می شود.
 • مقدار متر طول تیرچه حدود 1.3 تا 1.7 برابر به نسبت سقف در یک سازه بتنی است.
 • میزان ارماتور مصرفی به طور متوسط حدود 7 تا 10 کیلوگرم میلگرد به ازای هر مترطول تیرچه است.
 • در هر مترمربع از سقف سازه بتنی حدود 1.2 کیلوگرم یکطرفه و 2.5 کیلوگرم دوطرفه ارماتور حرارتی مصرف می شود.
 • به ازای هر مترمربع از سقف تیرچه بلوک به ضخامت 30 سانتیمتر حدود یک کیسه 50 کیلوگرمی سیمان مصرف می شود.

مقدار آهن مورد نیاز برای ساختن خانه مسکونی

برای محاسبه آهن مورد نیاز ساختمان مسکونی چند اصل زیر را در نظر داشته باشید:

 • آهن آلات مصرفی برای سازه هایی با اسکلت فلزی:

چنانچه اسکلت فلزی با مهاربندی هم مرکز باشد بدون در نظر گرفتن وزن آرماتور سقف وزن آهن آلات مصرفی در سازه حدودا 70-40 کیلوگرم به ازای هر متر مکعب خواهد بود.

در اسکلت فلزی با مهاربندی غیر هم مرکز، بدون وزن آرماتور سقف مقدار آهن آلات موردنیاز در سازه فلزی حدودا 75-50 کیلوگرم به ازای هر متر مکعب خواهد بود.

چنانچه اسکلت فلزی با قاب خمشی متوسط و معمولی باشد بدون در نظر گرفتن وزن سقف میزان آهن آلات مصرفی حدودا 105-65 کیلوگرم به ازای هر متر مکعب خواهد بود.

همچنین در سازه های فولادی با قاب خمشی ویژه و معمولی بدون در نظر گرفتن وزن آرماتور سقف حدودا 115-70 کیلوگرم آهن آلات به ازای هر متر مربع سازه نیاز می باشد.

در ساختمان سازی برج های بلند، آسمان‌خراش ها و ساختمان‌های دارای سیستم دوگانه ارائه یک عدد به عنوان میزان آهن آلات مصرفی کار درستی نیست چراکه هر کدام از این سازه ها می‌توانند کاربرد خاص خود را داشته باشند. اما به طور حدودی میزان آهن مصرفی این ساختمان‌ها برای هر متر مربع برابر با 70-120 کیلوگرم است.

مقدار آهن آلات و میلگرد مصرفی برای اسکلت بتنی

در ساختمان های بتنی محاسبات متفاوت می باشد. در ادامه میزان آهن آلات مصرفی برای انواع اسکلت بتنی را مشاهده خواهیم کرد:

 1. چنانچه سازه بتنی با قاب خمشی و دیوار برشی باشد بدون در نظر گرفتن وزن آرماتور سقف میزان آهن آلات مصرفی به ازای هر متر مربع سازه در حدود 60-35 کیلوگرم می باشد.
 2. برای سازه بتنی قاب خمشی متوسط بدون در نظر گرفتن وزن، آرماتور سقف حدود 55-40 کیلوگرم به ازای هر متر مربع آهن آلات مورد نیاز می باشد.
 3. همچنین برای سازه بتنی قاب خمشی ویژه نیز بدون در نظر گرفتن وزن آرماتور میزان آهن آلات مصرفی حدودا 70-45 کیلوگرم به ازای هر متر مربع خواهد بود.
 4. وزن آرماتور سقف نیز طبق محاسبات زیر به صورت جداگانه حساب می شود.
 5. برای سقف دال بتنی توپر میزان آهن آلات مصرفی 16-10 کیلوگرم به ازای هر متر مربع می باشد
 6. سقف کامپوزیتی به میزان 12-8 کیلوگرم آهن آلات در هر متر مربع نیاز دارد.
 7. برای محاسبه باید بدانیم سقف تیرچه بلوک نیز به میزان 5-7 کیلوگرم به ازای هر متر مربع آهن آلات نیاز خواهد داشت.

محاسبه سرانگشتی میلگرد فونداسیون

محاسبه تعداد میلگرد در فونداسیون برای عمق، ضخامت و حداقل میلگردهای موردنیاز در فونداسیون در ساختمان های متداول به صوزت زیر است.

برای پیشنهاد اولیه عمق حداقل پی می توان از عبارت زیر استفاده کرد:

(تعداد طبقات * 10) + 20 سانتی متر استفاده نمود، ترجیح بر آن است که عمق پی کمتر از 50 سانتی متر نباشد.

برای پیشنهاد اولیه محاسبه عرض حداقل نوارها می توان از عبارت:

(تعداد طبقات * 20) + 20

حداقل میلگردهای طولی، از بین دو آیتم زیر، مقدار بیشینه را محاسبه می نماییم.

مثال

برای فهم بهتر این موضوع مثال زیر را برایتان آورده ایم. در این مثال، سازه مورد نظر ما بتنی و 6 طبقه باشد.

عمق پی 6 * 10 + 20 = 80 سانتی متر

عرض حداقل نوار 6 * 20 + 20 = 140 سانتی متر

b : عرض پی 140

h: ضخامت پی 80

اگر سایز میلگرد طولی را 20 در نظر بگیریم، فاصله و تعداد آن ها به شکل زیر محاسبه می گردد.

3.14 / 63

20.06 =

20 میلگرد در هر متر مربع نیاز است.

تعدادی از محصولات میلگرد را در ادامه می توانید مشاهده کنید. برای مشاهده ویژگی های هر محصول روی نام آن کلیک کنید.این میلگردها انواع مقاطعی هستند که در ساختمان سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

معرفی ارزان ترین سقف ها در ساختمان سازی

برای ساخت و ساز و استعلام حدودی قیمت بد نیست بدانید ارزان ترین سقف‌ها برای ساخت کدامند:

برای اطلاع از قیمت انواع سقف اعم از و عرشه فولادی با کارشناسان مرکزآهن از طریق شماره تلفن 03135155 تماس حاصل فرمایید.

وزن کل آهن آلات مصرفی در سازه نیز از مجموع وزن آهن آلات مصرفی در اسکلت و سقف و فوندانسیون ضربدر مساحت کل سازه به دست می آید. سایر برآوردهایی که برای محاسبه هزینه ساختمان باید به آن توجه کرد علاوه بر هزینه آهن آلات مصرفی، میزان مورد نیاز گچ و آجرنما و ماسه بادی، مقدار رنگ برای پوشش دیوار و کاشی کاری … می باشد. برای مثال به طور کلی هر کیلو رنگ روغنی 4 الی 6 متر مربع را پوشش می دهد و هر کیلو رنگ پلاستیک با توجه به سطح زیر کار از 6 الی 8 متر مربع را پوشش می دهد.

همچنین برای مثال برای کاشی کاری با کاشی لعابی  با سطح 2/5 دسی متر مربع نیاز به:

 1. 0.127 نفر- ساعت  کارگر ساده
 2. 0.495 نفر- ساعت کاشی کار درجه یک
 3. 0.495 نفر- ساعت  کاشی کاری درجه
 4. 0.99 نفر- ساعت کمک کاشی کار
 5. 0.0275 متر مکعب ملات ماسه سیمان
 6. 0.001 متر مکعب دوغاب سیمان سفید و پودر سنگ
 7. 1.10 متر مربع کاشی درجه یک دیوار به سطح 2.5 دسی متر مربع می باشد.

برخی محاسبات سرانگشتی ساختمان

برخی محاسبات سرانگشتی ساختمان به صورت زیر  هستند. این محاسبات برای تخمین هزینه به شما کمک می‌کند.

 • در یک سازه بتنی به ازای هر متر مربع زیربنا حدود 43 کیلوگرم آرماتور مصرف می شود.
 • به ازای هر متر مربع فونداسیون حدود 82 کیلوگرم آرماتور مصرف می شود.
 • در یک سازه بتنی به ازای هر متر مربع زیر بنا 12 کیلوگرم آرماتور در ستون مصرف می شود.
 • مقدار متر طول تیرچه حدود 1.3 تا 1.7 برابر به نسبت سقف در یک سازه بتنی است.
 • میزان آرماتور مصرفی به طور متوسط حدود 7 تا 10 کیلوگرم میلگرد به ازای هر متر طول تیرچه است.
 • در هر مترمربع از سقف سازه بتنی حدود 1.2 کیلوگرم یکطرفه و 2.5 کیلوگرم دو طرفه آرماتور حرارتی مصرف می شود.
 • به ازای هر متر مربع از سقف تیرچه بلوک به ضخامت 30 سانتی متر حدود یک کیسه 50 کیلوگرمی سیمان مصرف می شود.

محاسبات کارهای فولادی با میلگرد

نکات مهم زیر برای محاسبات کارهای فولادی اعلام شده است:

 • واحد اندازه گیری برای کارهای فولادی با میلگرد یا کیلوگرم است
 • برای به دست آوردن از جداول استاندارد (جدول زیر ) که مشخصات فنی میلگردها در آن وجود دارد محاسبه می شود.
 • در کارخانه معمولا هر شاخه میلگرد به طول 12 متر تولید می شود.

میلگردها معمولا به سه نوع دسته بندی می شوند:

 1. ساده (AI) Ø
 2. آجدار (AII) Φ
 3. آجدار پیچیده (AIII) Φ

برای مثال اگر بخواهیم وزن میلگردی به طول 6 متر از نوع Φ16 را به دست آوریماز فرمول زیر استفاده خواهیم کرد:

وزن میلگرد = 1× 6 × 1/58 = 9/48 Kg

شکل زیر آرماتور آجدار را نمایش می دهد.

نحوه محاسبه مقدار خم و قطر داخلی خاموت

برای میلگردهای تقسیم و خاموت های دارای قلاب 135 درجه مقدار مقدار خم برابر است با:

لازم به ذکر است که قطر داخلی خم ها برای خاموت های با قطر کمتر از 16 میلی متر نباید از 4db کمتر باشد:

خاموت دارای قلاب 135 درجه را می‌توان در شکل زیر مشاهده کرد.

تصاویر زیر خاموت Φ8 (20cm×20cm) با خم 10 سانتی متر و دارای قلاب 135 درجه را نشان می دهد.

شکل های زیر Φ8 (45cm×35cm) با خم 10 سانتی متر و دارای قلاب 135 درجه را نمایش می دهد.

نحوه محاسبه مقدار خم و قطر داخلی آرماتورهای اصلی

خم 90 درجه به اضافه حداقل 12db طول مستقیم در انتهای آزاد میلگرد برابر است با : min 15db

حداقل قطر داخلی خم ها برای میلگرد های اصلی به قطر کمتر از 28 میلی متر برابر است با : min 6db

تذکر : db قطر آرماتور است

شکل زیر خم 90 درجه در آرماتورهای اصلی را نمایش می دهد.

مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها

شرایط محیطی مندرج در جدول فوق به شرح زیر است:

محیط ملایم به محیط هایی گفته می شود که قطعات بتنی در آن ها ایمن بوده و عوامل خورنده اعم از رطوبت و یا فرسایش شدید سبب خوردگی بتن نمی گردد.

در این محیط ها عوامل مهاجم و خورنده دائما بتن را تهدید نموده و سبب خوردگی این محصول می گردد. برای مثال محصولاتی که در مجاورت آب هایی با ph بالاتر از 5 قرار دارند در دسته شرایط محیطی متوسط می باشند.

در این محیط ها شرایط خوردگی شدید بوده و بتن دائما در خطر رطوبت و یا خشک شدن مداوم و یا یخ زدگی قرار خواهد داشت.

بتن در شرایط محیطی بسیار شدید به طور مداوم در برابر شرایط خورنده شدید مانند گازها و رطوبت شدید قرار دارند. از جمله این محیط ها می توان به قطعات واقع در هوای اشباع از نمک اشاره نمود.

 • شرایط محیطی فوق العاده شدید:

این محیط ها شرایط بسیار خطرناکی را برای بتن فراهم می نمایند که از جمله آن ها می توان به قرار گرفتن در آب با ph کمتر از 5 اشاره نمود.

محاسبه آنلاین میلگرد موردنیاز فونداسیون

در این بخش به پرسش برخی عزیزان در خصوص میلگرد مصرفی در فونداسیون های مختلف پاسخ خواهیم داد. شما با این روش می توانید به راحتی به محاسبه سریع تعداد میلگرد فونداسیون بپردازید.

در ابتدا با یک مثال عملی آغاز خواهیم کرد:

مقدار میلگرد مصرفی در فوندانسیون اسکلت فلزی

مقدار میلگردهای فونداسیون منفرد زیر را به دست آورید. ( شرایط محیطی از نوع بسیار شدید)

محورهای 1 و 2 دارای شناژهای یکسان هستند.

باید در نظر داشت که با توجه به اینکه شرایط محیطی بسیار شدید است بنابراین پوشش بتن 5/7 سانتی متر (برای شالوده ها) است.

نحوه محاسبه طول و تعداد آرماتورها

طول آرماتور Φ12 و Φ14

تذکر : (075/0 = پوشش بتن) (25/0 = خم آرماتور)

طول خاموت Φ10:

طول خاموت = [ ( 40 – 2 (7/5)) × 2] + [ ( 60- 2(7/5)) × 2] + 2(10) = 160 cm = 1/6 m

تذکر: ( 5/7 = پوشش بتن ) ( 10cm = خم آرماتور)

طول خاموت Φ8

طول خاموت = [ (50 – 2(7/5)) × 2] + [ (60 – 2 (7/5)) × 2] + 2(10) = 180 cm = 1/8 m

تذکر: (7/5 = پوشش بتن) ( 10 cm = خم آرماتور)

طول آرماتور Φ16

طول آرماتور = 1.2 – 20(0/075) + 2 (0/25) = 1/55 m

تذکر: ( 0/075 m = پوشش بتن) ( 0/25 m = خم آرماتور)

تعداد خاموت Φ10:

[ (6.40 – 2(0.075)) ÷ 0.2] + 1 = 32

تذکر: (0.075m = پوشش بتن) (0.2m = فواصل آرماتورها)

تعداد خاموت Φ8

[ (6.4 – 2(0.075)) ÷ 0.15] + 1 = 43

تذکر: (0.075m = پوشش بتن) ( 0.15m = فواصل آرماتورها)

نکته مهم:

برای به دست آوردن تعداد آرماتور در یک فاصله مشخص، تعداد میلگرد در شمارش یکی بیشتر محاسبه می شود.

به طور مثال در طول مشخص 5 متر اگر بخواهیم آرماتورهایی به فواصل 20 سانتی متر از یکدیگر قرار دهیم، مطابق شکل زیر تعداد آرماتورها برابر است با:

((5) ÷ 0.02) + 1 = 26

 • نحوه محاسبه مقدار خم آرماتورهای اصلی:

با توجه به اینکه در شناژها آرماتورهای نمره 12 و 14 و 16 داریم، به منظور سهولت در اجرا، آرماتور دارای قطر بزرگتر را مبنای محاسبه قرار می دهیم:

Min 15db = 15 × 0.016 = 0.25 = 25cm

با توجه به اینکه دو نوع خاموت Φ10) و Φ8 ( داریم، به منظور سهولت در اجرا خاموت دارای قطر بزرگتر را مبنای محاسبه قرار می دهیم.

قطر داخلی خم : min 4db = 4 × 0.01 = 0.04 m = 4 cm ⇒ r = 2 cm

خم خاموت : min 6 db ˃ 60 mm = 6 × 0.01 = 0.06 m

همان طور که می بینید میزان خم خاموت بایستی بیش تر از 60 میلی متر باشد که این امر محقق نشده است پس باید برای آن میزانی را در نظر بگیریم که از 60 میلی متر بیش تر بوده و در رابطه بالا صدق کند. بنابراین میزان 90 میلی متر ( 9 سانتی متر) را برای خم خاموت در نظر می گیریم.

X = 9 – 2 = 7 cm

P = ¼ π D = ¼ × 3.14 × 0.04 = 0.03 m = 3 cm

x + p = 7 + 3 = 10 cm

مقدار میلگردهای فونداسیون نواری و همچنین میلگردهای شناژهای قائم آن با مقطع و پلان زیر را به دست آورد.

( پوشش بتن برای شناژهای افقی پایین 5 سانتی متر و برای شناژهای قائم 4.5 سانتی متر است.)

نحوه به دست آوردن طول آرماتورهای طولی Φ16 شناژهای افقی پایین:

 • طول آرماتور ردیف 1 = 14.56 – 2 (0.05) + 2(0.25) = 14.96 m
 • طول آرماتور ردیف 3 = (0.70 + 1.88 + .06) – 2(0.05) + 2(0.25) = 3.58 m
 • طول آرماتور ردیف 4 = (0.70 + 1.88 + 0.6 + 0.8 + 0.7) – 2(0.05) + 2(0.25) = 7.65m
 • طول ردیف آرماتور 5 = (6.61 + 0.7 + 0.7) – 2(0.05) + 2(0.25) = 8.41m
 • طول آرماتور ردیف 6 = 10.96 – 2(0.05) + 2(0.25) = 11.36
 • طول آرماتور ردیف 7 = 3.30 – 2(0.05) + 2(0.25) = 3.70m
 • طول آرماتور ردیف 8 = (0.07 + 3.13 + 0.7) – 2(0.05) + 2(0.25) = 4.93m
 • تذکر: (0.05 = پوشش بتن) (0.25 = خم آرماتورها min 15db )

نحوه به دست آوردن تعداد و طول آرماتورهای طولی Φ16 شناژها قائم:

طول آرماتور طولی شناژ قائم = 0.25 + 0.40 + 3 + 0.30 + 0.25 – 2(0.05) = 4.1 m

نکته: (0.25 = خم آرماتورها (min 15db)) (3 = ارتفاع کف تا زیر سقف) (0.40 = ارتفاع شناژ پایین)

(0.30 – ارتفاع شناژ بالا) ( 0.05 – پوشش بتن)

همچنین برای محاسبه باید در نظر داشته باشید که مقدار اورلپ آرماتورها برابر است با 40 برابر قطر آرماتور 40 × Φ

عموما کارخانه های تولید آهن و آرماتور، حداکثر در اندازه 12 متر شاخه های تیرآهن و آرماتور تولید می کنند. اگر در پروژع ای با طول های بیشتر از 12 متر مواجه شدیم، به دلیل محدود بودن طول آرماتورها، جهت اتصال محکم تر و مقاوم تر، ابتدا و انتهای آرماتورها را در یک طول مشخص در کنار هم قرار می دهیم و با مفتول متصل می کنیم که این طول برابر است با چهل برابر قطر آرماتور.

نحوه محاسبه مقدار خم آرماتورهای اصلی:

خم آرماتور اصلی Φ16 و Φ14:

Min 15db = 15 × 0.016 = 0.25 m = 25 cm

نحوه به دست آوردن تعداد خاموت های شناژ افقی پایین

 • تعداد خاموت ردیف 1 = [(14.56 – 2(0.05)) ÷ 0.20] + 1 = 73
 • تعداد خاموت ردیف 2 = (1.88 ÷ 0.20) + 1 =10
 • تعداد خاموت ردیف 3 = (1.88 ÷ 0.20 ) + 1 = 10
 • تعداد خاموت ردیف 4 = (3.37 ÷ 0.2) + 1 + 18
 • تعداد خاموت ردیف 5 = (6.61 ÷ 0.20) + 1 = 34
 • تعداد خاموت ردیف 6 = ( 9.56 ÷ 0.20 ) + 1 = 49
 • تعداد خاموت ردیف 7 = [(3.30 – 2(0.05)) ÷ 0.2] + 1 = 17
 • تعداد خاموت ردیف 8 = ( 4.38 ÷ 0.2) + 1 = 23
 • تعداد خاموت ردیف 9 = (3.13 ÷ 0.2) + 1 = 17

نکته: ( 0.05 = پوشش بتن) ( 0.20 = فواصل خاموت ها)

تعداد خاموت های شناژ قائم

تعداد خاموت های یک شناژ قائم = (3 ÷ 0.2) = 15

محاسبه مقدار آرماتورهای حرارتی سقف تیرچه و بلوک

نوع آرماتور حرارتی Φ6 و فواصل آن ها از یکدیگر 25 سانتی متر است.

عموما آرماتورهای حرارتی سقف به صورت یکپارچه در سراسر سقف به صورت طولی و عرضی قرار می گیرند.

در شکل زیر اجزای سقف تیرچه بلوک را مشاهده خواهید کرد:

شکل زیر نحوه جایگیری تیرچه ها بر روی آویز و در دل تیر را نمایش می دهد.

شکل زیر تیرچه و بلوک یونولیتی و آرماتورهای حرارتی سقف را نمایش می دهد.

منبع: کتاب اصول متره و ریز متره

چند مثال برای محاسبه آهن آلات موردنیاز در ساختمان مسکونی

در نهایت به صورت جزئی تر به چند سوال در خصوص هزینه های مختلف ساختمان سازی با توجه به فهرست بها ابنیه سال 97 اشاره خواهیم کرد:

نحوه محاسبه وزن یک متر طول میلگردهای مصرفی به شرح زیر است ( d برحسب متر)

وزن یک متر طول میلگرد = G = (π/4 × d2) × 7850 = 6165.38 × d2

بنابراین برای میلگرد های مختلف خواهیم داشت:

طول میلگردهای طولی محور 1 با کسر کاور و اضافه کردن دو عدد خم انتهایی برابر است با:

L = 8.51 – (2 × 0.075) + (2 × 0.35) = 9.06 m

وزن کلی میلگردهای طولی محور 1  با احتساب مش پایین و مش بالا

W1 = 9.06 × 2 × 5 × 2.47 = 223.782 kg

L = 8.50 – (2 × 0.075) + (2 × 0.35) + 1.10 = 10.15 m

تعداد میلگردهای عرضی U شکل در محور 1 با احتساب مش پایین و مش بالا

N =  × 2 = 60

طول و وزن کلی میلگردهای عرضی u شکل محور 1:

L = 60 × 1.5 = 90 m

Wu1 = 90 × 0.888 = 79.92 kg

در نهایت جدول ریز متره به شرح زیر است:

با توجه به فهرست بها ابنیه سال 1401 که در ضمیمه آورده شده است می توان قیمت میلگرد مصرفی فوندانسیون فوق را به دست آورد.

طول هر خاموت بسته با احتساب خم های 135 درجه انتهایی (8 سانتی متر) و طول اضافه ناشی از خم (1 سانتی متر) و کاور بتن (4 سانتی متر) برابر است با:

L = ( 4 × (55 – ( 2 × 4))) + (2 × 9) = 206 cm = 2.06 m

تعداد خاموت ها مطابق با شکل برابر است با:

N = 3 + 9 + 5 + 9 + 5 = 31

طول هر میلگرد سنجاقی برابر است با:

L = ( 55 – (2× 4 ) ) + ( 2 × 9) = 65 cm = 0.65 m

تعداد سنجاقی ها دو برابر تعداد خاموت های بسته می باشد.

در نهایت جدول ریز متره بشرح زیر است:

سپس با توجه به فهرست بها ابنیه سال 97 هزینه آرماتورگذاری فوق را می توان محاسبه نمود. لازم به ذکر است در تکمیل این مطلب طی روزهای آتی به بررسی جزئی تر محاسبه آهن آلات مورد نیاز برای بخش های مختلف ساختمان خواهیم پرداخت.

نمایش بیشتر