اخبار همه جانبهکسب و کار ایرانی

بازنگری کاربرد پنکونازول به عنوان حشره کش با تری فلورالین

سم قارچ کش پنکونازول (توپاس) چیست و چگونه مصرف می شود؟

پنکونازول یک قارچ کش سیستمیک و متعلق به گروه تری آزول هاست که با اثرات حفاظتی و درمانی قارچ های پاتوژن را از بین می برد. این سم پس از محلول پاشی از طریق برگ ها جذب گیاه شده و در کل ساختار گیاه پخش می شود و با مهار سنتز ارگوسترول از رشد قارچ های بیماریزا جلوگیری می کند. پنکونازول با نام تجاری توپاس نیز شناخته می شود و برای کنترل و درمان سفیدک سطحی درختان میوه دانه دار، انگور، سبزیجات و گیاهان زینتی مورد استفاده قرار می گیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با مکانیسم اثر و کاربردهای این سم حشره کش؛ با این مقاله همراه ما باشید.

زمان استفاده سم پنکونازول |سبزیجات |سم پنکونازول ۲۰ درصد

قیمت خرید و فروش سم قارچ کش پنکونازول (توپاس)

پنکونازول یا توپاس یک قارچ کش مایع است که به ویژه برای رفع ﺳﻔﻴﺪک ﺳطحی اﻧﮕﻮر مورد استفاده قرار می گیرد. این سم همانند سم تری فلورالین در زمان مصرف باید طبق دستورالعمل مندرج بر روی بطری رقیق شده و سپس برای سمپاشی استفاده شود.

کاربرد سم قارچ کش پنکونازول

این سم با دخالت در سنتز استرول های دیواره سلولی رشد قارچ های مهاجم را متوقف کرده و از دی متیلاسیون استروئیدها نیز جلوگیری می کند. پنکونازول با مهار بیوسنتز ارگوسترول دیواره سلولی و تشکیل هوستوریوم مانع از گسترش عوامل بیماریزا می شود. این قارچ کش از طریق برگ جذب شده و از طریق آوندها در سراسر گیاه انتشار می یابد و اثرات حفاظتی خود را اعمال می کند.

توپاس جهت درمان سفیدک پودری یا سفیدک سطحی، زنگ و لکه سیاه در گیاهان زینتی، انگور، درختان میوه حاوی دانه و هسته و همچنین سبزیجات مورد استفاده قرار می گیرد. برای کسب بهترین نتیجه این قارچ کش باید در مراحل اولیه توسعه بیماری مصرف شود. از دیگر مصارف این قارچ کش می توان به پيشگيری و كنترل پاتوژن­های خانواده ‌ Ascomycetes ، Basidiomycete،  Deuteromycetes در انگور، درختان ميوه‌، گياهان زينتی و سبزيجات اشاره کرد.

مدیریت کاربرد

 • فاصله آخرین محلول پاشى تا برداشت انگور ۱۴ روز مى باشد.
 • از مصرف این قارچ کش در زمان برداشت میوه و برگ خودداری شود.
 • با توجه به اینکه عامل بیماری سفیدک پودری مو غالباً در درون جوانه ها زمستان گذرانی می کند بنابراین لازم است به محض باز شدن جوانه ها عملیات پیشگیری آغاز شود.
 • قارچ بیمارگر سفیدک پودری مو از دماي ۵ تا ۱۰ درجه سانتی گراد شروع به فعالیت می کند و دماي بهینه براي رشد و توسعه بیماري ۱۸ تا ۲۷ درجه سانتی گراد است .توسعه شدید بیماري در دماي بیش از ۱۶ درجه سانتی گراد و رطوبت بالاي۴۰ درصد، در هواي ابري و عدم تهویه مناسب باغ اتفاق می افتد.
 • تعادل در کوددهی، آبیاري و اجتناب از دادن کودهاي ازته بیش از نیاز، مانع خسارت بالاي این بیماري می شود.
 • در باغات انگور داراي سابقه آلودگی، محلول پاشی با قارچ کش و با نظر کارشناس حفظ نباتات منطقه، درسه نوبت به ترتیب زیر بر اساس دستورالعمل اجرایی سازمان حفظ نباتات انجام می شود:
  • نوبت اول: قبل از تورم جوانه ها
  • نوبت دوم: بعد از ریختن گلبرگ ها و تشکیل میوه
  • -نوبت سوم: دو تا سه هفته پس از محلول پاشی نوبت دوم که مصادف است با ظاهر شدن غوره هاي ترش

نحوه و زمان مصرف سم قارچ کش پنکونازول (توپاس)

مقدار مصرف این سم ۵۰-۱۲۵ ميلی ‌ليتر در هكتار بوده که باید با۸۰۰ تا ۱۶۰۰ ليتر آب به ازاء هر هکتار رقیق  شود. زمان مصرف توپاس به محض مشاهده اولين علائم آلودگی است و می توان در صورت لزوم ۱۴-۱۸ روز بعد مجددا سمپاشی را تكرار کرد. دوره کارنس یا فاصله زمانی آخرين سمپاشی تا برداشت محصول ۱۴ روز است. پنکونازول با اكثر حشره‌ كش ­ها و قارچ‌ كش­ ها از جمله كاپتان و سولفور قابل اختلاط است و در صورت نياز به تكرار سم پاشی مصرف آن با فاصله ۱۰ روز و همچنین ۵۰ تا ۸۰ روز پس از هرس توصیه می شود که طی این دوره نباید از قارچ کش دیگری استفاده کرد.

عوارض سم قارچ کش پنکونازول (توپاس)

میزان سمیت این قارچ کش برای پستانداران ۲۴۲۴ میلی ‌گرم بر کیلوگرم ، برای پرندگان و ماهی ‌ها به ترتیب ۳/۴- ۷/۱ و ۱۱/۷ میلی‌ گرم بر لیتر و برای زنبور عسل ۵ میکروگرم بر وزن زنبور است. مانند هر سم دیگری برای پیشگیری از عوارض ناخواسته و مسمومیت هنگام استفاده باید از لباس های و تجهیزات محافظ مانند ماسک ، دستکش و عینک استفاده کنید و در صورت بروز علائم مسمومیت فورا به مراکز درمانی مراجعه نمائید.

نحوه نگهداری سم قارچ کش پنکونازول (توپاس)

این سم را در ظروف در بسته در مکانی خشک و خنک با دمای متعادل و دور از دسترس کودکان و حیوانات و غذای انسان و خوراک دام نگهداری کنید.

مکانیسم اثر قارچکش توپاس ( topas )  :

توسعه قارج را به وسیله دخالت در بیوسنتز استرولهای دیواره سلول ( بازدارنده دی متیلاسیون استروئیدها) متوقف کرده و از دی متیلاسیون استروئیدها جلوگیری می نماید . این قارچ کش با جلوگیری از بیوسنتز ارگوسترول دیواره سلولی در قارچها ( عموما آسکومیستها و بازیدیومیستها ) و نیز با جلوگیری از تشکیل هوستوریوم و نفوذ آن به سلول گیاه توسعه قارچ را متوقف می نماید. مسیر متابولیسم گیاهی آن شامل هیدروکسید کردن زنجیره پروپیل ، ترکیب کردن به صورت گلوکوزید با سوخت وساز به صورت تریازول الانین و تریازول استیک اسید می باشد.پنکونازول از طریق برگ جذب شده و به سایر نقاط گیاه جابجا میشود.

موارد مصرف پنکونازول (penconazole) :

جهت پیشگیری و کنترل سفیدک پودری، اسکب (لکه سیاه) میوه و دیگر پاتوژنهای خانواده های deuteromycetes – basidiomycettes  – ascomycetes در انگور ، درختان میوه دانه دار و هسته دار ، گیاهان زینتی و سبزیجات استفاده می گردد . این قارچ کش به میزان 125-50 میلی لیتر در هکتار مصرف می گردد. مقدار آب مورد نیاز 800 -1600 لیتر در هکتار است . از نظر زمان مصرف به محض مشاهده اولین علائم آلودگی و در صورت لزوم 14-18 روز بعد تکرار شود . فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت انگور 14 روز می باشد. در مواردی مشاهده شده که این قارچ کش بیماری زنگ را نیز کنترل می نماید.

ملاحظات

 • در صورت مصرف قارچ کش براى مواردى که در کشور ثبت نشده اند، زیر نظر کارشناسان گیاهپزشکى مدیریت حفظ نباتات استان در سطح کم آزمایش و در صورت موفقیت و عدم عارضه مصرف شود.
 • طبق نظر کارشناس گیاه پزشک و بر اساس موازین پیش آگاهى مصرف شود.
 • به منظور جلوگیرى از پدیده مقاومت این قارچ کش در تناوب با سایر قارچ کش ها استفاده شود.
 • از اختلاط آن با آفت کش ها و کود هاى شیمیایى خوددارى و قبل از هر گونه اقدامى با کارشناس گیاه پزشک مشورت شود.
 • قبل از مصرف، برچسب محصول وکاتالوگ فنى آن را بدقت مطالعه و موارد مندرج در لیبل و بروشور را کاملاً رعایت فرمایید.
 • شرکت گیاه در قبال عواملى که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتى نمى پذیرد.
 • فروش، زمان و نحوه مصرف این قارچ کش فقط با نسخه گیاه پزشک و از فروشگاه های معتبر دارای مجوز؛ مجاز است.
نمایش بیشتر