اخبار جامعهکسب و کار ایرانی

نمونه سوال نوبت دوم ریاضی دهم تجربی

آشنایی با کتاب ریاضی دهم تجربی ( کتاب ریاضی ۱ )

در این مطلب به بررسی دقیق فصل به فصل کتاب ریاضی ۱ دهم تجربی و مباحث طرح شده از آن در کنکور ریاضی ۱۴۰۱ می پردازیم و اهمیت هر فصل و پیش نیاز بودن آن برای مباحث سال یازدهم و دوازدهم را توضیح دادیم. همچنین نمونه سوال علوم فنون دهم نوبت دوم و  نمونه سوال نگارش دهم نوبت دوم با جواب نیز هم اکنون در سایت درس جت موجود می باشد. ساختار کتاب ازسه بخش فعالیت ، کار در کلاس و تمرین تشکیل شده است.

آسان |آشنایی |آموزش

سرفصل های کتاب ریاضی ۱

  • فصل اول : مجموعه الگو و دنباله
  • فصل دوم : مثلثات
  • فصل سوم: توانهای گویا و عبارت های جبری
  • فصل چهارم : معادله ها و نامعادله ها
  • فصل پنجم : تابع
  • فصل ششم : شمارش بدون شمردن
  • قصل هفتم: آمار و احتمال

فصل ۱ : مجموعه ها

فصل اول کتاب ریاضی دهم تجربی شامل مباحث : اجتماع و اشتراک و تفاضل مجموعه ها ،مجموعه مادر و مجموعه متمم می باشد . و بحث الگو و دنباله شامل : الگو یابی و دنباله های حسابی و هندسی است. در کنکور سال های اخیر تعداد حداکثر یک سوال از این مبحث آورده شده است و این یک سوال معمولا از دنباله ها ی حسابی یا هندسی مطرح شده است .

دقت کنید در موضوع دنباله ها باید به سوالات ترکیبی از دنباله حسابی و هندسی توجه ویژه ای داشته باشید. داوطلبان نظام جدید چنانچه مایل هستید که سوالات کنکور سالهای قبل از ۹۸ در مبحث دنباله های حسابی و هندسی را مطالعه کنید لازم است بدانید که این سوالات در برخی کتابهای کمک درسی نظام قدیم به نام تصاعد حسابی و هندسی نام برده شده است .

فصل دوم کتاب ریاضی ۱ : مثلثات

این فصل شامل : معرفی نسبت های مثلثاتی ، دایره مثلثاتی و روابط بین نسبت های مثلثاتی است.

آشنایی با نسبت های مثلثاتی و مفاهیم مربوط به آن در سال دهم پیش نیاز درس مثلثات در سال یازدهم و ادامه آن در سال دوازدهم به همراه حل معادلات مثلثاتی است. پس یادگیری مفاهیم آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حفظ فرمول ها در بحث مثلثات به اندازه مفاهیم آن اهمیت دارد . البته در صورتی که مفاهیم برایتان واضح باشد ،حفظ کردن فرمول ها نیز آسان تر خواهد بود.

تعداد ۴ سوال در کنکور از مبحث مثلثات طرح میشود که این چهار سوال بین مثلثات سال دهم و یازدهم و دوازدهم تقسیم میشود. در کنکور یکی از این چهار سوال به احتمال زیاد معادله مثلثاتی خواهد بود که در سال دوازدهم برای رشته تجربی و ریاضی تدریس می شود سایر سوال ها معمولا سوال های ترکیبی مبحث مثلثات در سال دهم و یازدهم و دوازدهم است .

فصل سوم : توان های گویا و عبارات جبری

شامل : ریشه و توان ، توان های گویا ، عبارات جبری و اتحاد ها می باشد.

این فصل در واقع یک فصل آموزشی برای یادگیری بهتر در محاسبات است. شاید به طور مستقیم از این فصل سوالی در کنکور مطرح نشود ولی یادگیری آن برای انجام محاسبات در سوال های دیگر ضروری است. میتوان گفت این فصل پیش نیاز بسیاری ازمطالب ریاضی رشته تجربی و رشته ریاضی در سال های دهم و یازدهم و دوازدهم است.

فصل چهارم : معادله ها و نامعادله ها

شامل : معادله درجه ۲ و روش های مختلف حل آن ،سهمی و رسم آن ، تعیین علامت معادلات درجه یک و درجه دو و قدر مطلق و … می باشد.

عداد ۳ سوال ازمباحث این فصل درکنکور داده میشود. ازهر قسمت معادله و سهمی و تعیین علامت در کنکور ۹۸ یک سوال مطرح شد.

علاوه بر آن این مباحث به خصوص حل نامعادله پیش نیاز مباحثی همچون ماکزیمم و مینمم نسبی تابع در سال دوازدهم است و البته پیش نیاز تعیین دامنه عبارات اصم در سال یازدهم. لازم است داوطلبان کنکور سراسری به بحث تعیین علامت توجه ویژه ای داشته باشند . چرا که با بررسی سوالات نتیجه میگیرید حل تعدادی از سوالات کنکور به تعیین علامت و حل نامعادله و یا حداقل مفاهیم مربوط به آن منجر میشود .

فصل پنجم ریاضی دهم تجربی : تابع

فصل تابع شامل : مفهوم تابع ، دامنه و برد آن و انواع تابع مانند تابع ثابت و تابع قدر مطلق و تابع همانی است .

تابع از مهمترین مباحث درس ریاضی است .پس یادگیری اولیه آن ازاهمیت ویژه ای برخوردار است . ادامه بحث تابع را در سال یازدهم و در سال دوازدهم خواهید داشت. در سال یازدهم و دوازدهم با توابعی مانند توابع مثلثاتی و توابع نمایی و لگاریتمی و توابع گویا و توابع درجه سه و بالاتر و … آشنا می شوید.

اگر توابع مثلثاتی و توابع نمایی و لگاریتم را در نظر بگیریم ، جمعا تعداد ۵ سوال از تابع در کنکور تجربی مطرح میشود. درکنکور سال ۹۸ دو سوال آن از تابع نمایی و لگاریتمی و ۲ سؤال بحث تابع و وارون آن و ۱ سوال هم از تابع مثلثاتی مطرح شد. در سال های قبل از آن هم تقریبا همین روال رعایت شده بود . مباحث تابع در سال دهم پیش نیاز دروس سالهای بعد است .در ضمن چنانچه در دانشگاه وارد رشته ای شوید که درس ریاضی ارائه میشود، آنجا هم تابع دست از سرتان بر نمیدارد .

فصل ششم : شمارش بدون شمردن

شامل جایگشت ها و شمارش و ترکیب و ترتیب است . تعداد یک سوال از این مبحث در کنکور مطرح میشود.

تمام مباحث این فصل پیش نیازصد درصد بحث احتمال است که در سال دهم و ادامه آن درسال یازدهم و سال دوازدهم تدریس میشود.

از بحث شمارش و احتمال جمعا ۳ سوال در کنکور آورده میشود. یک سوال از شمارش و دو سوال از احتمال .

فصل هفتم : احتمال

آخرین فصل از کتاب سال دهم تجربی احتمال است . این فصل شامل : اندازه گیری شانس و مقدمه ای بر علم آمار جامعه و نمونه و انواع متغیرهای تصادفی است.

این فصل پیش نیاز بحث احتمال در سال یازدهم و دوازدهم میباشد .

دانلود نمونه سوالات امتحان ریاضی 1 پایه دهم رشته تجربی نوبت اول ( دی ۱۴۰۱ )

همراه برای دانش آموزان و حتی والدین آن ها نگران کننده بوده است . دلیل این نگرانی و اضطراب این است که دانش آموزان برای اولین بار با  نیمی از کتاب مواجه می شوند و آشنایی قبلی از نوع سوالات این درس و میزان سختی آن ها ندارند.

با توجه به این موضوع بهتر است برای رفع این اضطراب و نگرانی ، دانش آموزان،  سال های قبل را مطالعه نمایند تا با نوع  و راه حل های آن ها بهتر آشنا شوند. به همین دلیل در این قسمت چند سری از برای دانلود رایگان دانش آموزان قرار گرفته است.

چند سری از سوالات عنوان شده در  عبارتند از :

در شکل روبرو مقدار X  را بیابید.

حاصل عبارت مقابل را بنویسید.

حاصل را به ساده ترین شکل بنویسید.

درستی تساوی زیر را ثابت کنید.

عبارات مقابل را تجزیه کنید.

مختصات راس سهمی را بنویسید.

در صورتی که مایل به دریافت بیشتری باشید می توانید به مقاله قرار گرفته شده در انتهای این قسمت مراجعه نمایید .

دانلود نمونه سوالات امتحان ریاضی 1 پایه دهم رشته تجربی نوبت دوم ( خرداد )

 یا با توجه به این که محسوب شده و تمامی مطالب کتاب های درسی را شامل می شود ، علاوه بر اهمیت بسیار بالایی که دارند باعث نگرانی و استرس دانش آموزان نیز می شوند.

با توجه به این کهتمام مباحث آموزش داده شده در این کتاب درسی را شامل می شود ، لذا نیاز به مطالعه بیشتر و متنوع تری نیز دارد ، بنابراین برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با نوع و رفع نگرانی والدین و دانش آموزان از بابت تنوع  این درس ، در این قسمت چند سری از قرار گرفته است.

چند سری از سوالات عنوان شده در  عبارتند از :

بین 7 و 44 دو واسطه حسابی درج کتید.

درستی اتحاد مثلثاتی زیر را بررسی کنید.

در سهمی زیر ابتدا مختصات راس سهمی را بدست اورید و سپس نمودار ان را رسم کنید.

عبارت های زیر را تجزیه کنید.

معادله مقابل را به روش مربع کامل حل کنید.

مجموعه جواب  را به شکل بازه نشان دهید.

بین 7 و 44 دو واسطه حسابی درج کنید.

درستی اتحاد مثلثاتی زیر را بررسی کنید.

در صورت نیاز به دریافت و مطالعه بیشتر می توانید به مقاله مربوطه در این بخش مراجعه فرمایید .

دانلود کتاب درس ریاضی 1 دهم رشته تجربی

برای یادگیری بهتر مطالببهتر است بیشتر مواقع این درس را به همراه داشته باشید تا در صورت ایجاد سوال و یا هر گونه اشکال در یادگیری ، به کتاب درسی آن مراجعه کرده و ایرادات خود را برطرف سازید.

اما در بسیاری از مواقع نمی توان کتاب درسی را همراه خود داشت و یا به راحتی به آن دسترسی پیدا کرد . راه حل در نظر گرفته شده برای این مشکل ارائه نسخه الکترونیکی می باشد. دانش آموزان با دریافت نسخه الکترونیکیاز طریق مراجعه به مقاله زیر ، می توانند بدون پرداخت هیچ هزینه ای ،  خود را ذخیره کرده و همواره به آن دسترسی داشته باشند .

برای اطلاع از آخرین اخبار مربوط به دروس و نمونه سوالات مربوط به پایه می توانید عضو کانال تلگرامی درس جت شده و یا صفحه اینستاگرام درس جت را دنبال نمایید . همچنین برای مشاوره نحوه برنامه ریزی دروس پایه دوم می تواند با مشاورین مرکز خدمات مشاوره تحصیلی درس جت تماس گرفته و از ان کمک بگیرید .

سوالات متداول

1- یکی از بهترین روش های بالا بردن آمادگی دانش آموزان برای امتحانات چیست ؟

حل کردن نمونه سوالات مدارس مختلف و آشنایی با انواع سوالات امتحانی یکی از مهم ترین راه های آمادگی برای امتحانات می باشد که در این مقاله می توانید نمونه سوالات امتحان ریاضی 1 پایه دهم رشته تجربی با پاسخ تشریحی را دریافت کنید .

2- چگونه می توانیم نمونه سوالات امتحان ریاضی 1 پایه دهم رشته تجربی با پاسخ تشریحی را دانلود کنیم ؟

شما می توانید با مراجعه به مقاله نمونه سوالات امتحان ریاضی 1 پایه دهم رشته تجربی با پاسخ تشریحی در نوبت اول و دوم را مشاهده و دانلود نمایید .

3- آیا درجه سختی نمونه سوالات امتحان ریاضی 1 پایه دهم رشته تجربی با پاسخ تشریحی متفاوت است ؟

بله . در این مقاله می توانید نمونه سوالات امتحان ریاضی 1 پایه دهم رشته تجربی با پاسخ تشریحی با درجه سختی متفاوت را مشاهده کرده و نمونه سوالات متناسب را دانلود نمایید .

نمایش بیشتر