اخبار همه جانبهکسب و کار ایرانی

انواع فونداسیون پیش ساخته برج نوری

فونداسیون پیش ساخته برج نوری، سازه ای است که وظیفه انتقال بار برج نوری به زمین را بر عهده دارد. فونداسیون پیش ساخته برج نوری، معمولاً از بتن ساخته می شود و در انواع مختلفی از خاک ها، از جمله خاک های نرم و سست، اجرا می شود.

فونداسیون پیش ساخته برج نوری، از دو قسمت اصلی تشکیل شده است:

 • پایه: پایه، قسمت پایینی فونداسیون است که وظیفه انتقال بار برج نوری به زمین را بر عهده دارد.
 • ستون: ستون، قسمت بالایی فونداسیون است که وظیفه نگه داشتن پایه را بر عهده دارد.

ابعاد فونداسیون برج نوری |برج نوری ۶ متری |ساخت برج نوری

انواع فونداسیون پیش ساخته برج نوری

فونداسیون پیش ساخته برج نوری، به دو دسته زیر تقسیم می شود:

 • فونداسیون بتنی یکپارچه: فونداسیون بتنی یکپارچه، ساده ترین نوع فونداسیون پیش ساخته برج نوری است. این نوع فونداسیون، از یک قطعه بتنی تشکیل شده است که به صورت یکپارچه تولید می شود.
 • فونداسیون بتنی پیش ساخته: فونداسیون بتنی پیش ساخته، از قطعات بتنی پیش ساخته تشکیل شده است که در محل اجرا، با استفاده از پیچ و مهره یا جوشکاری، به یکدیگر متصل می شوند.

طراحی فونداسیون پیش ساخته برج نوری

طراحی فونداسیون پیش ساخته برج نوری، باید توسط یک مهندس متخصص انجام شود. طراحی فونداسیون پیش ساخته برج نوری، باید با توجه به عوامل مختلفی، مانند ارتفاع برج نوری، نوع خاک و بار باد و زلزله، انجام شود.

فونداسیون پایه چراغ روشنایی، سازه ای است که وظیفه انتقال بار پایه چراغ روشنایی به زمین را بر عهده دارد. فونداسیون پایه چراغ روشنایی، معمولاً از بتن ساخته می شود و در انواع مختلفی از خاک ها، از جمله خاک های نرم و سست، اجرا می شود.

انواع فونداسیون پایه چراغ روشنایی

فونداسیون پایه چراغ خیابانی ، به دو دسته زیر تقسیم می شود:

 • فونداسیون بتنی: فونداسیون بتنی، یکی از رایج ترین انواع فونداسیون پایه چراغ روشنایی است. این نوع فونداسیون، از بتن ساخته می شود و می تواند در انواع مختلفی از خاک ها، از جمله خاک های نرم و سست، اجرا شود.
 • فونداسیون شمعی: فونداسیون شمعی، یکی دیگر از انواع فونداسیون پایه چراغ روشنایی است. این نوع فونداسیون، از یک یا چند شمع بتنی تشکیل شده است که در زمین فرو می روند. فونداسیون شمعی، معمولاً در خاک های سخت و سنگی اجرا می شود.

طراحی فونداسیون پایه چراغ روشنایی

طراحی فونداسیون پایه چراغ روشنایی، باید توسط یک مهندس متخصص انجام شود. طراحی فونداسیون پایه چراغ روشنایی، باید با توجه به عوامل مختلفی، مانند ارتفاع پایه چراغ روشنایی، نوع خاک و بار باد و زلزله، انجام شود.

مراحل اجرای فونداسیون پایه چراغ روشنایی

اجرای فونداسیون پایه چراغ روشنایی، معمولاً شامل مراحل زیر است:

 1. بررسی خاک: در مرحله اول، باید خاک محل اجرای فونداسیون بررسی شود. این بررسی، برای تعیین نوع فونداسیون مناسب و مشخص کردن عمق و ابعاد فونداسیون انجام می شود.
 2. حفر چاله: در مرحله دوم، باید چاله ای به عمق و ابعاد مشخص شده، در محل اجرای فونداسیون حفر شود.
 3. اجرای آرماتوربندی: در مرحله سوم، باید آرماتورهای فونداسیون در چاله قرار داده شوند.
 4. بتن ریزی: در مرحله چهارم، باید بتن در چاله ریخته شود.
 5. عمل آوری بتن: در مرحله پنجم، باید بتن به مدت مشخصی عمل آوری شود تا مقاومت کافی را کسب کند.
نمایش بیشتر