اخبار استانی

جذب ۴۲۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب قرارداد سرمایه‌گذاری در لرستان

حوزه |شیلات |قانون

به گزارش کردوار نیوز لرستان ، دکتر سمانه حسن پور با اعلام این خبر گفت: بالغ بر ۴۷۴ میلیارد تومان طی سنوات اخیر در پروژه های زیرساختی استانی بصورت مشارکت عمومی-خصوصی بر اساس ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) سرمایه بخش خصوصی جذب کرده ایم

وی افزود: مبلغ ۴۲۰ میلیارد تومان نیز در سال ۱۴۰۱ قرارداد سرمایه گذاری منعقد شد که طی سال های آتی به استان خواهد آمد

حسن پور تصریح کرد: رویکرد مشارکتی در ساخت زیر ساخت های عمرانی و اقتصادی در همه حوزه ها از جمله زیرساخت های شیلات، ورزش، حفظ و بهره برداری ذخایر ارزشمند آب و خاک، محیط زیست و توسعه راه ها، بیمارستان ها و… مورد تاکید می باشد

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در جلسه کارگروه واگذاری پروژه های شیلات مسائل و مشکلات سه مجتمع پرورش ماهی واگذار شده: چم چیت دورود، سپیددشت و دوآب سلسله، به ریاست رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و با حضور اعضای کارگروه و سرمایه گذاران بررسی شد.

در این جلسه دکتر حسن پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن اشاره به اینکه یکی از بهترین شیوه های ایجاد زیرساخت ها که کارایی، منابع، نوآوری و مدیریت بخش خصوصی را در کنار حاکمیت قرار دهد، گفت: رویکرد مشارکتی در ساخت زیر ساخت های عمرانی و اقتصادی در همه حوزه ها از جمله زیرساخت های شیلات، ورزش، حفظ و بهره برداری ذخایر ارزشمند آب و خاک، محیط زیست، توسعه راه ها و بیمارستان ها و… مورد تاکید می باشد.
وی تصریح کرد: رفع مشکلات سرمایه گذاران که در حوزه مشارکت عمومی- خصوصی فعالیت دارند طبق ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه های موبوطه وظیفه ماست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به اینکه در دولت دکتر رئیسی رویکرد به سمت مردم و جلب مشارکت در همه حوزه هاست و این موضوع در قوانین متعدد مجلس از جمله ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)قانون بودجه ۱۴۰۲(تبصره ۴ و ۱۱) مورد تائید است، بیان داشت: خوشبختانه رقم ۴۷۴ میلیارد تومان طی سنوات اخیر در پروژه های استانی به صورت مشارکت عمومی- خصوصی، سرمایه بخش خصوصی جذب کرده ایم که این رقم می تواند با اهتمام مدیران دستگاه های اجرایی بیش از این نیز باشد و رقم ۴۲۰ میلیارد تومان نیز در سال ۱۴۰۱ قرارداد سرمایه گذاری منعقد شده است که طی سال های آتی به استان خواهد آمد.

در پایان جلسه ضمن تاکید بر رفع موانع تکمیل و بهره برداری پرورش ماهی های چم چیت، سپیددشت و دوآب و آغاز روند واگذاری مجتمع پرورش ماهی درب گنبد توسط اعضای کارگروه واگذاری استان تصویب شد.

۴۶

نمایش بیشتر