اخبار استانی

ثبت لرزه‌های متعدد در استان کرمان و هرمزگان/تازه آباد استان کرمانشاه با زمینلره‌ ۴.۲ لرزید

در هفته گذشته در جبالبارز استان کرمان ۵ زمینلرزه به ثبت رسید و بندرمقام استان هرمزگان با زلزله‌هایی به بزرگای بین ۲.۷ تا ۳.۷ لرزید.

به گزارش کردوار نیوز، جبالبارز استان کرمان با زلزله‌هایی به بزرگای ۳.۵، ۲.۹، ۲.۸ و دو زلزله به بزرگای ۳.۲ لرزید، ضمن آنکه در عمادده استان فارس زلزله‌هایی به بزرگای ۳.۴ و ۳.۷ رخ داد.

در بندر مقام استان هرمزگان زلزله‌های ۳.۲، ۲.۷، ۳.۷ و ۳ به ثبت رسید و در تازه‌آباد استان کرمان زمینلره‌ای به بزرگای ۴.۲ رخ داد.

جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۱۹ اسفند

در فراشبند استان فارس زلزله ۲.۹، در باغ ملک استان خوزستان زلزله ۲.۶ و در زرآباد استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۵ رخ داد.

جبالبارز استان کرمان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۶ کیلومتری لرزید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۱۰ کیلومتری جبالبارز، ۳۸ کیلومتری جیرفت و ۴۰ کیلومتری بم این استان بوده است.

عمادده استان فارس زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۲۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۲۲ کیلومتری عمادده، ۳۳ کیلومتری اهل و ۳۷ کیلومتری اشکنان این استان گزارش شد.

یکشنبه ۲۰ اسفند

گرمه استان خراسان شمالی زلزله ۲.۹، اردکان استان فارس زلزله ۲.۷ و مهدی شهر استان سمنان زلزله ۲.۸ را تجربه کردند.

جبالبارز استان کرمان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۸ کیلومتری لرزید.

هجدک استان کرمان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۲ کیلومتری لرزید و رومرکز آن در ۲۴ کیلومتری هجدک، ۲۶ کیلومتری خانوک و ۳۱ کیلومتری زرند گزارش شد.

دوشنبه ۲۱ اسفند

عمادده استان فارس زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۷ در عمق ۲۷ کیلومتری را تجربه کرد.

در فین استان هرمزگان زلزله ۲.۸ و در بلوک استان کرمان زلزله ۲.۹ به ثبت رسید.

سه‌شنبه ۲۲ اسفند

در جبالبارز استان کرمان زلزله ۲.۹ و در سردشت استان خوزستان زلزله ۲.۸ رخ داد.

تازه‌آباد استان کرمانشاه با زمینلره‌ای به بزرگای ۴.۲ در عمق ۵ کیلومتری زمین لرزید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۲۲ کیلومتری تازه‌آباد، ۲۹ کیلومتری گهواره و ۳۰ کیلومتری کرند این استان گزارش شد.

در مزایجان استان فارس زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۲۰ کیلومتری به ثبت رسید و رومرکز آن در ۲۰ کیلومتری مزایجان، ۳۴ کیلومتری لار و ۴۶ کیلومتری شهر پیر این استان بوده است.

چهارشنبه ۲۳ اسفند

سی‌سخت استان کهگیلویه و بویراحمد با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق یک کیلومتری لرزید و کانون آن در ۵ کیلومتری سی‌سخت، ۱۶ کیلومتری چیتاب و ۱۷ کیلومتری پاتاوه این استان بوده است.

در ازگله استان کرمانشاه زلزله ۲.۶، در پیرانشهر استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۶، در بهاباد استان یزد زلزله ۲.۵ و در مسجد سلیمان استان خوزستان زلزله ۲.۹ به ثبت رسید.

دو برجی استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۵ کیلومتری را تجربه کرد و رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۱۳ کیلومتری دوبرجی، ۳۱ کیلومتری رستاق و ۴۷ کیلومتری درز این استان گزارش شد.

پنج‌شنبه ۲۴ اسفند

در بروجرد استان لرستان زلزله ۲.۸، در لوشان استان گیلان زلزله ۲.۵، در لیسار استان گیلان دو زلزله ۲.۶ و ۲.۹، در آلاشت استان مازندران زلزله ۲.۵ و در هجدک زلزله ۲.۵ رخ داد.

بندرمقام استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۶ کیلومتری را تجربه کرد و رومرکز این زلزله در ۱۱ کیلومتری بندرمقام و ۲۸ کیلومتری جزیره هندورابی استان هرمزگان و ۴۳ کیلومتری اشکنان استان فارس به ثبت رسید. زلزله ۲.۷ از دیگر رخدادهای این منطقه بوده است.

پارسیان استان هرمزگان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۱ کیلومتری پارسیان و ۳۴ کیلومتری کوشکنار استان هرمزگان و ۳۶ کیلومتری لامرد استان فارس گزارش شد.

جبالبارز استان کرمان زلزله‌های ۳.۲ در عمق ۱۰ و ۲.۸ را تجربه کرد.

در نودژ استان کرمان زمینلره‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۲۲ کیلومتری نودژ، ۲۲ کیلومتری قلعه گنج و ۲۴ کیلومتری منوجان این استان گزارش شد.

شوسف استان خراسان جنوبی با زمینلره‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۸ کیلومتری لرزید و رومرکز آن در ۴۳ کیلومتری شوسف، ۶۰ کیلومتری سربیشه و ۶۷ کیلومتری نهبندان این استان به ثبت رسید.

جمعه ۲۵ اسفند

بندرمقام استان هرمزگان با دو زلزله به بزرگای ۳.۷ و ۳ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین لرزید و کانون این دو رخداد لرزه‌ای در ۹ کیلومتری بندرمقام و ۳۶ کیلومتری جزیره هندورابی استان هرمزگان و ۴۰ کیلومتری اشکنان استان فارس بوده است.

انتهای پیام

نمایش بیشتر